Termín: 2. 11. 2022
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 15
Základní cena: 3000 Kč

Cílová skupina

Mentoringový kurz v rozsahu 8 vyuč. hod. je určen koučům, kariérovým poradcům, psychoterapeutům, psychologům a pomáhajícím profesionálům, lektorům a studentům těchto oborů, kteří chtějí začít podnikat v oblasti pomáhajících profesí a své podnikání proměnit v úspěšné.

Cíl kurzu

Jak zahájit samostatně-výdělečnou činnost v pomáhajících profesích? Na kurzu se seznámíte se základními právními formy podnikání. Naučíte se, jak si správně stanovit cenu pro vaši cílovou skupinu. Uvědomíte si, co je potřeba započítat do ceny. Uvědomíte si, kdo je vaše cílovka a jak ji oslovit. A stanovíte si kroky ke svému úspěšnému začátku. Naučíte se zaujmout svou cílovou.

Obsah kurzu

  • Právní formy podnikání jejich výhody a nevýhody
  • Jak napsat business plán na A4
  • Jak si určit cenu
  • Jak se prodat

Chcete se přihlásit na kurz?