Termín: 23. 11. 2024
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Zlevněná cena pro studenty - samoplátce 2 500 Kč (do poznámky uveďte student a školu). Zlevněná cena platí pro první řádné studium SŠ, VŠ max do věku 26 let. Slevu je možné uplatnit po odeslání elektronického výpisu potvrzení o studiu.

Zlevněná cena 2 500 Kč pro účastníky výcvikového kurzu "INTECO - integrativní kouč" (do poznámky uveďte účastník INTECA).

Sleva pro samoplátce na každý třetí absolvovaný kurz za obdobní daného školního roku (září - červen) a to ve výši 500 Kč na třetí absolvovaný kurz (do poznámky uveďte třetí kurz).

Akreditace: MPSV A2022/0203-SP/PC/PP
MŠMT DVPP MSMT- 762/2022-4-155
8 vyuč. hodin

Krizová intervence u dětí vyžaduje specifický přístup vzhledem k jejich vývojovým potřebám a schopnostem. Vedení krizového rozhovoru s dětmi vyžaduje empatii, porozumění a schopnost adaptovat se na jejich úroveň komunikace.

Cíle

Krizová intervence u dětí vyžaduje specifický přístup vzhledem k jejich vývojovým potřebám a schopnostem.

  • Dítě není malý dospělý, chybí mu zkušenosti s řešením problémů.
  • Každé vývojové období má jiné problémy a řeší jiné otázky. Vedení krizového rozhovoru s dětmi vyžaduje empatii, porozumění a schopnost adaptovat se na jejich úroveň komunikace.
  • Dozvíte se, jak použít krizovou intervenci u dětí a vést krizový rozhovor s dětmi v různých věkových skupinách. Důležité je být citlivý k tomu, jak děti prožívají situace a jakým způsobem vyjadřují své pocity.

 

Cílem je poskytnout účastníkům informace o práci s dětským klientem. Poskytuje také prostor pro praktické ukázky a nácviky vedení rozhovorů v modelových situacích. Je postaven na příkladech z praxe a možnosti si v bezpečném prostředí v modelových situacích komunikaci s klientem v krizi vyzkoušet.

Obsah kurzu

  • Práce s dítětem, které se ocitlo v krizi a specifika práce s dětským klientem dle věkových skupin (mladší a starší školní věk a adolescenti).
  • Vhodné a nevhodné intervence v hovoru, techniky mapování a práce s emocemi.
  • Možná úskalí práce s dětským klientem, překážky v komunikaci a jak se jim vyhnout – přehled vhodných a nevhodných strategií, práce s časem.
  • Problematika CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) – základní definice, možné projevy manifestující existenci tohoto problému.
  • Prostor pro nácvik vedení rozhovorů v bezpečném prostředí modelových situacích.

Forma: krátké teoretické vstupy, modelové hovory, modelové situace a nácviky.

Základní povědomí o krizové intervenci může být výhodou, ale není vyžadováno, kurz Základy krizové intervence můžete absolvovat i následně, když vás krizově-intervenční řemeslo zaujme.

Cílová skupina

Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, pedagogy, zdravotníky, pracovníky nízkoprahových zařízení, ale i rodiče a laickou veřejnost se zájmem o tato témata.

 

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v rámci České republiky (příp. i Slovenské republiky) – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba. Možnost objednat i on-line kurz.

Chcete se přihlásit na kurz?