Termín: 14. 11. a 21. 11. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 6000 Kč
Zvýhodněná cena: 4500 Kč

Pro studenty-samoplátce 4 500 Kč (do poznámky v přihlášce uveďte školu - platí pro řádné denní studium Bc., a první navazující Mgr. Ing.)

Akreditace: MŠMT DVPP č. MSMT-21589/2021-3-764
16 vyuč. hodin

Cílová skupina

Kariéroví poradci, pedagogové, vychovatelé, pracovníci pomáhajících profesí, studenti těchto oborů, pracovníci HR, manažeři a vedoucí pracovníci.

 

 

Cíl kurzu

Cílem semináře je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s  technikami kariérového poradenství založeného na technice koučování. Účastníci se naučí klást otevřené otázky podněcující myšlení klientů a vyzkouší si strukturu kariérního rozhovoru za využití metody GROW jako jasného, logicky navazujícího sledu otázek a efektivní struktury rozhovoru.

Účastníci si z kurzu odnesou znalost:

 • specifik koučovacího přístupu v kariérním poradenství
 • koučovacího přístupu při práci s klienty a v komunikaci s rodiči
 • modelu GROW jako základní struktury kariérního rozhovoru
 • efektivního stanovování SMART cílů
 • koučovacích otázek z jednotlivých fází modelu GROW

Výuka probíhá interaktivní formou – účastníci si koučovací styl vedení vyzkouší v rámci modelových situací a tréninku.

Obsah kurzu

 • Úvod, seznámení, co je to koučink a stanovení učebního cíle
 • Koučovací přístup v kariérním poradenství
 • Model GROW – trénink vedení koučovacího rozhovoru:
  • stanovení cíle
  • efektivní popis výchozí situace
  • hledání možností
  • stanovení akčních kroků
 • Závěrečná diskuse a sdílení zkušeností z praxe

Reference

I když pracuji ve škole pro žáky s lehkým mentálním postižením, použila jsem některé metody nebo koučovací nástroje (přiměřeně mentalitě žáků) a zjistila jsem, že nám to pomáhá.

Chce to nebát se učit a zkoušet stále nové.

Z kurzu si odnáším:

 • náměty do hodin předmětu o volbě povolání
 • zajímavé koučovací nástroje
 • zkušenosti s učením se novému
 • příjemné chvilky s novými lidmi a poznatky z jejich činnosti kariérového poradce
 • nový pohled na kariérové poradenství

Martina, pedagog a kariérový poradce na Speciální ZŠ

Kurz je rovněž součástí výcviku Kariérové poradenství a koučování akreditovaného MŠMT v rámci systému DVPP č.j.: MSMT-32537/2020-4-839

Chcete se přihlásit na kurz?