Termín: 4. 6. a 11. 6. 2024
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 6000 Kč
Zvýhodněná cena: 4500 Kč

Zlevněná cena pro studenty - samoplátce 4 500 Kč (do poznámky uveďte student a školu). Zlevněná cena platí pro první řádné studium SŠ, VŠ max do věku 26 let. Slevu je možné uplatnit po odeslání elektronického výpisu potvrzení o studiu.

Zlevněná cena 4 500 Kč pro účastníky výcvikového kurzu "INTECO - integrativní kouč" (do poznámky uveďte účastník INTECA).

Sleva pro samoplátce na každý třetí absolvovaný kurz za obdobní daného školního roku (září - červen) a to ve výši 500 Kč na třetí absolvovaný kurz (do poznámky uveďte třetí kurz).

Akreditace: MŠMT DVPP č. MSMT-21589/2021-3-764 (webinář)
16 vyuč. hodin

Kladení otevřených otázek podněcujících myšlení klientů/žáků/rodičů, struktura kariérního rozhovoru za využití metody GROW – jasného, logicky navazujícího sledu otázek a efektivní stanovování SMART cílů.

Cíle

Cílem semináře je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s  technikami kariérového poradenství založeného na technice koučování. Účastníci se naučí klást otevřené otázky podněcující myšlení klientů a vyzkouší si strukturu kariérního rozhovoru za využití metody GROW jako jasného, logicky navazujícího sledu otázek a efektivní struktury rozhovoru.

Účastníci si z kurzu odnesou znalost:

 • specifik koučovacího přístupu v kariérním poradenství
 • koučovacího přístupu při práci s klienty a v komunikaci s rodiči
 • modelu GROW jako základní struktury kariérního rozhovoru
 • efektivního stanovování SMART cílů
 • koučovacích otázek z jednotlivých fází modelu GROW

Výuka probíhá interaktivní formou – účastníci si koučovací styl vedení vyzkouší v rámci modelových situací a tréninku.

Obsah kurzu

 • Úvod, seznámení, co je to koučink a stanovení učebního cíle
 • Koučovací přístup v kariérním poradenství
 • Model GROW – trénink vedení koučovacího rozhovoru:
  • stanovení cíle
  • efektivní popis výchozí situace
  • hledání možností
  • stanovení akčních kroků
 • Závěrečná diskuse a sdílení zkušeností z praxe

Cílová skupina

Kariéroví poradci, pedagogové, vychovatelé, pracovníci pomáhajících profesí, studenti těchto oborů, pracovníci HR, manažeři a vedoucí pracovníci.

 

Kurz je rovněž součástí výcviku Kariérové poradenství a koučování akreditovaného MŠMT v rámci systému DVPP č.j.: MSMT-32537/2020-4-839

Možnost objednat i online verzi pro organizace/školy.

Reference

I když pracuji ve škole pro žáky s lehkým mentálním postižením, použila jsem některé metody nebo koučovací nástroje (přiměřeně mentalitě žáků) a zjistila jsem, že nám to pomáhá.

Chce to nebát se učit a zkoušet stále nové.

Z kurzu si odnáším:

 • náměty do hodin předmětu o volbě povolání
 • zajímavé koučovací nástroje
 • zkušenosti s učením se novému
 • příjemné chvilky s novými lidmi a poznatky z jejich činnosti kariérového poradce
 • nový pohled na kariérové poradenství

Martina, pedagog a kariérový poradce na Speciální ZŠ

Chcete se přihlásit na kurz?