Termín: 6. 6. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro registrace v termínu 13. 5. až 20. 5. 2022
a studenty-samoplátce (do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing)

Akreditace: MPSV A2021/0516-SP/PC/PP, MSMT-8280/2021-2-207

Cílová skupina

Kurz je určen primárně pro absolventy kurzu Krizová intervence v praxi 1 u nás, účast je možná i po absolvování kurzu krizové intervence u jiného vzdělavatele v minimálním rozsahu 8 hodin. Kurz využijí všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích – lékaře, zdravotní sestry, pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči, osobní asistenty apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

Cíl kurzu

 • Rozšířit a prohloubit znalosti z oblasti krizové intervence a poskytnout prostor pro nácvik vedení rozhovorů v bezpečném prostředí modelových situacích..
 • Zorientovat se v oblasti práce s různými náročnými projevy klientů jako je agrese, panika, mlčení, pasivita či manipulace.
 • Seznámit se se základními specifiky z oblasti krizové intervence, kdy je klient přímo ohrožen na zdraví a životě (suicidální klient).

Obsah kurzu

 • Náročné situace v oblasti krizové intervence.
 • Náročné projevy klienta a specifika práce s nimi – panika, agrese, mlčení, manipulace.
 • Specifika a úskalí práce se suicidiálním klientem.
 • Modelové situace.

Reference

Paní Lenko, stejně jako u příležitosti prvního dílu kurzu, jenž jsem absolvovala před týdnem, Vám děkuji za Vaši přítomnost, skvělé a citlivé vedení, laskavost a moudrost a za sdílení Vašich bohatých a cenných zkušeností a znalostí. Pevně věřím, že se ještě při nějaké příležitosti setkáme. Ať se Vám daří ve všech směrech! Díky za vše, co děláte. Jste úžasná.

Skvělý seminář. Mockrát děkuji za Vaše skvělé vedení, zkušenosti a celkový přístup. Těším se na další setkání.

Přínosy pro klienty:

 • hlubší náhled do problematiky krizové intervence a práce s klientem
 • praktické zkušenosti z modelací rozhovorů
 • velká inspirace přístupem, zkušenostmi a znalostmi paní lektorky
 • připomenutí si, jak důležité je občas v rozhovoru s klientem mlčet a dát prostor tichu
 • nadhled na to, co je to vlastně manipulace a jak se v komunikaci projevuje
 • větší důraz na vlastní opečování se a psychohygienu

Kurz navazuje na kurz Krizové intervence v praxi 1 a jeho cílem je poskytnout účastníkům další rozšiřující informace o práci se specifickými projevy klienta v krizi a rozšiřuje již získané základní informace. Poskytuje také více prostoru pro praktické ukázky a nácviky vedení rozhovorů v modelových situacích. Je postaven na příkladech z praxe a možnosti si v bezpečném prostředí v modelových situacích komunikaci s klientem v krizi vyzkoušet.

Chcete se přihlásit na kurz?