Termín: 17. a 18. 3. 2022
Čas: 9:00–16:00 (2 dny)
Místo: On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 10
Základní cena: 6200 Kč
Zvýhodněná cena: 5200 Kč

Pro studenty – samoplátce (do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing.)

Akreditace: MPSV č.j. A2019/0651-SP/VP

Cílová skupina

 • sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách
 • psychologové/psychoterapeuti
 • pedagogogové, asistenti pedagoga
 • zájemci o budování a rozvoj vztahu s dítětem
 • studenti těchto oborů

Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům jednak základní orientaci v teorii attachmentu – vztahové vazby a jejích poruch. Hlavní těžiště učení je však v praktické části kurzu, ve které účastníci získají základní praktické dovednosti v metodách nápravy vztahové vazby. A to zejména z oblasti senzorické integrace a metody Theraplay. Tyto metody se u nás zatím v rámci uceleného výcviku nevyučují. Hlavní pozornost v kurzu zaměříme na praktický nácvik terapeutické metody Theraplay, která je velmi účinná pro nápravu poruch vztahové vazby. Jedná se o jednoduché intervence, které mohou účastníci ihned využít při práci s rodinami.

Vzhledem k praktickému zaměření kurzu doporučujeme pohodlné oblečení a dobrou náladu. O všechno ostatní se postaráme.

Obsah kurzu

 • teorie vztahové vazby a její utváření v prvních letech života dítěte
 • základní typy vztahové vazby, příznaky narušené vztahové vazby
 • neuroendokrinní systém, kortizolová a polyvagální teorie
 • epigenetika, zablokovaná péče a zablokovaná důvěra
 • komplexní vývojové trauma a okno tolerance
 • základy techniky senzorické integrace, nácvik
 • základy rodinné terapie zaměřené na attachment, nácvik

Kurz má za cíl vysvětlit souvislost mezi důležitostí navázání bezpečného vztahu dítěte s rodičem v raném období (do 6 let) a prospíváním a rozvojem dítěte přes období puberty až do jeho dospělosti. Kromě seznámení se s novinkami v teorii attachmentu (teorii vztahové vazby) z oblasti neurobiologie a neuropsychologie se zaměříme na praktické využití těchto poznatků při práci s dětmi a rodinami dětí s narušenou vztahovou vazbou. Seminář je postaven na střídání teoretických vstupů, reflexi a sebereflexi účastníků s praktickými ukázkami, jak pracovat s dítětem s poruchou attachmentu, jak podporovat vztahovou vazbu s jeho rodiči. V programu budou využity videonahrávky z oblasti teorie attachmentu jako podpora výuky. Pro jasnější představu o tématu budou v rámci kurzu využity zážitková cvičení a kazuistiky z praxe (zejména z oblasti náhradní rodinné péče).

Chcete se přihlásit na kurz?