Termín: Možnost registrace. Termín brzy zveřejníme.
Čas: 8:30 - 15:30
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Zlevněná cena pro studenty - samoplátce 2 500 Kč (do poznámky uveďte student a školu). Zlevněná cena platí pro první řádné studium SŠ, VŠ max do věku 26 let. Slevu je možné uplatnit po odeslání elektronického výpisu potvrzení o studiu.

Zlevněná cena 2 500 Kč pro účastníky výcvikového kurzu "INTECO - integrativní kouč" (do poznámky uveďte účastník INTECA).

Sleva pro samoplátce na každý třetí absolvovaný kurz za obdobní daného školního roku (září - červen) a to ve výši 500 Kč na třetí absolvovaný kurz (do poznámky uveďte třetí kurz).

Akreditace: MŠMT DVPP: č.j.: MSMT- 27547/2021-5-940 Mindfulness postupy v praxi učitele prvního stupně ZŠ
MŠMT DVPP: č.j. MSPM-781/2023-1-182 Mindfulness postupy v práci s žáky 6-11 let (webinář)
MPSV A2022/0199-SP/PC/PP Mindfulness postupy v práci s dětmi
8 vyuč. hodin

Mindfulness (všímavost) v práci s dětmi ve věku do 11 let. Hlídač a dirigent, rozvíjení laskavosti, pojmenování emocí, 3 obláčky radosti, cvičení Take five, bodyscan a další.

Cíle

Cílem kurzu je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s technikami zaměřenými na mindfulness (všímavost) využitelnými pro děti ve věku do11 let a formou interaktivního cvičení si tyto techniky prakticky vyzkoušet. Účastníci si na kurzu prohloubí své schopnosti a dovednosti z oblasti prožitkově reflektivního učení a obohatí se o aplikaci mindfulness technik do své praxe.

Cílem kurzu je:

 • poskytnout teoretické a praktické informace k tématu aplikace mindfulness technik do práce s dětmi
 • naučit hry, které je možno během výuky/výchovy/konzultace použít
 • povzbuzení vlastní mindfulness praxe
 • výměna zkušeností mezi účastníky kurzu ohledně implementace mindfulness přístupu v práci s dětmi

Obsah kurzu

 • Úvod, seznámení, očekávání, zakotvení
 • Interaktivní cvičení
 • Test mindfulness
 • Technika Zakotvení

 

 • Co je mindfulness
  • Přínosy mindfulness (dále MF)
  • Přizpůsobení MF technik věku dětí do 11 let
  • Vysvětlení mindfulness odpovídající věku
  • Tvorba záměru, Rozvoj pozorování, Postoj pozornosti

 

 • Neuroplasticita
 • Podstata neuroplasticity
 • Jak přiměřeně vysvětlit neuroplasticitu
 • Hlídač a dirigent

 

 • Hry na rozvoj sociálních dovedností
 • Rozvíjení laskavosti
 • Pojmenování emocí
 • 3 obláčky radosti

 

 • Všímavá pozastavení
 • Cvičení Take five
 • Bodyscan
 • Metody na zklidnění a pozastavení

 

 • Řešení situací z praxe a závěr
 • Úvod a závěr konzultace
 • Co dělat při odmítání MF technik

Závěrečné shrnutí – Kolokvium – společná rozmluva k probraným tématům, sdílení zkušeností a vyhodnocení dosažení vlastního cíle stanoveného v úvodu semináře

Cílová skupina

Tento jednodenní zážitkový seminář je určený pro psychology pracující s dětmi ve věku do 11 let a jejich rodinou, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, pedagogy ZŠ 1 stupeň, výchovné poradce, sociální pracovníky a rovněž pro studenty těchto oborů. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

 

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v rámci České republiky (příp. i Slovenské republiky) – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba. Možnost objednání i on-line kurzu.

Reference

Zpětná vazba z předchozího kurzu:
Vypište, prosím, 3 přínosy semináře pro Vás…
1. materiály nám byly poskytnuté dopředu a máme možnost k nim vrátit i po čase; techniky v jednom dokumentu přehledně a stručně, jasně; přínos pro mou profesi (využitelnost v praxi)
2. Zpříjemnění všedního dne se zajímavými a persepektivními lidmi. Obohacení v rámci znalostí a dovedností. Nová zamyšlení a možnosti propojení techniky v rámci stávající praxe.
3. paleta metod vč. zaslaných materiálů, odvaha zařazovat techniky více než doposud, vybrané metody použitelné i pro svůj seberozvoj
4. zamyšlení, hlubší vhled do problematiky, praktické techniky a postupy
5. praca v skupine, techniky, neuroplasticita
6. přínosem je prezentace k prostudování i připomenutí jednotlivých technik, techniky samotné i vyzkoušené prakticky, možnost sdílení ve skupinkách

Chcete se přihlásit na kurz?