Termín: 4. 10. 2023
Čas: 8:30 - 15:30
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro zaměstnance registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (do poznámky vložte odkaz na zápis vaší organizace v registru https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
a pro studenty-samoplátce, do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing. (limit 26 let)

Akreditace: MŠMT DVPP: č.j.: MSMT- 27547/2021-5-940
MŠMT DVPP: č.j. MSMT-781/2023-1-182 (webinář)
MPSV č. A2022/1235-SP/PC/PP
8 vyuč. hodin

Cílová skupina

 • Pedagogové: učitelé 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci, speciální pedagogové, školní psychologové
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, psychoterapeuti
 • Širší veřejnost se zájmem o téma

 

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s technikami zaměřenými na mindfulness (všímavost) využitelnými pro práci s teenegery ve věku 12 – 18 let a formou interaktivního cvičení si tyto techniky prakticky vyzkoušet. Účastníci si na kurzu prohloubí své schopnosti a dovednosti z oblasti prožitkově reflektivního učení a obohatí se o aplikaci mindfulness technik do své praxe.

Cílem kurzu je:

 • poskytnout teoretické a praktické informace k tématu aplikace mindfulness technik do práce s teenagery
 • naučit hry, které je možno během výuky/výchovy/konzultace použít
 • povzbuzení vlastní mindfulness praxe
 • výměna zkušeností mezi účastníky kurzu ohledně implementace mindfulness přístupu v práci s dětmi

Obsah kurzu

 • Úvod, seznámení, očekávání, zakotvení
 • Interaktivní cvičení
 • Test mindfulness
 • Technika Zakotvení

 

 • Co je mindfulness
  • Přínosy mindfulness (dále MF)
  • Přizpůsobení MF technik věku 12 – 18 let
  • Vysvětlení mindfulness odpovídající věku
  • Tvorba záměru, Rozvoj pozorování, Postoj pozornosti

 

 • Neuroplasticita
 • Podstata neuroplasticity
 • Jak přiměřeně vysvětlit neuroplasticitu
 • Hlídač a dirigent

 

 • Hry na rozvoj sociálních dovedností
 • Rozvíjení laskavosti
 • Dobré skutky

 

 • Všímavá pozastavení
 • Cvičení Take five
 • Bodyscan
 • Metody na zklidnění a pozastavení
 • 3 kontrolky štěstí

 

 • Řešení situací z praxe a závěr
 • Úvod a závěr konzultace
 • Co dělat při odmítání MF technik

Závěrečné shrnutí – Kolokvium – společná rozmluva k probraným tématům, sdílení zkušeností a vyhodnocení dosažení vlastního cíle stanoveného v úvodu semináře

Chcete se přihlásit na kurz?