Termín: 6. 6. 2024
Čas: 8:30 - 15:30
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Zlevněná cena pro studenty - samoplátce 2 500 Kč (do poznámky uveďte student a školu). Zlevněná cena platí pro první řádné studium SŠ, VŠ max do věku 26 let. Slevu je možné uplatnit po odeslání elektronického výpisu potvrzení o studiu.

Zlevněná cena 2 500 Kč pro účastníky výcvikového kurzu "INTECO - integrativní kouč" (do poznámky uveďte účastník INTECA).

Sleva pro samoplátce na každý třetí absolvovaný kurz za obdobní daného školního roku (září - červen) a to ve výši 500 Kč na třetí absolvovaný kurz (do poznámky uveďte třetí kurz).

Akreditace: MŠMT DVPP: č.j.: MSMT- 27547/2021-5-940
MŠMT DVPP: č.j. MSMT-781/2023-1-182 (webinář)
MPSV č. A2022/1235-SP/PC/PP
8 vyuč. hodin

Mindfulness techniky pro teenagery (12-18 let) – technika Zakotvení, Tvorba záměru, Rozvoj pozorování, Postoj pozornosti, metody na zklidnění a pozastavení. Co dělat při odmítání mindfulness technik.

Cíle

Cílem kurzu je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s technikami zaměřenými na mindfulness (všímavost) využitelnými pro práci s teenagery ve věku 12 – 18 let a formou interaktivního cvičení si tyto techniky prakticky vyzkoušet. Účastníci si na kurzu prohloubí své schopnosti a dovednosti z oblasti prožitkově reflektivního učení a obohatí se o aplikaci mindfulness technik do své praxe.

Cílem kurzu je:

 • poskytnout teoretické a praktické informace k tématu aplikace mindfulness technik do práce s teenagery
 • naučit hry, které je možno během výuky/výchovy/konzultace použít
 • povzbuzení vlastní mindfulness praxe
 • výměna zkušeností mezi účastníky kurzu ohledně implementace mindfulness přístupu v práci s dětmi

Obsah kurzu

 • Úvod, seznámení, očekávání, zakotvení
 • Interaktivní cvičení
 • Technika Zakotvení

 

 • Co je mindfulness
  • Přínosy mindfulness (dále MF)
  • Přizpůsobení MF technik věku 12 – 18 let
  • Vysvětlení mindfulness odpovídající věku
  • Tvorba záměru, Rozvoj pozorování, Postoj pozornosti

 

 • Neuroplasticita
 • Podstata neuroplasticity
 • Jak přiměřeně vysvětlit neuroplasticitu
 • Hlídač a dirigent

 

 • Hry na rozvoj sociálních dovedností
 • Rozvíjení laskavosti
 • Dobré skutky

 

 • Všímavá pozastavení
 • Cvičení Take five
 • Bodyscan
 • Metody na zklidnění a pozastavení
 • 3 kontrolky štěstí

 

 • Řešení situací z praxe a závěr
 • Úvod a závěr konzultace
 • Co dělat při odmítání MF technik

Závěrečné shrnutí – Kolokvium – společná rozmluva k probraným tématům, sdílení zkušeností a vyhodnocení dosažení vlastního cíle stanoveného v úvodu semináře

Cílová skupina

 • Pedagogové: učitelé 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci, speciální pedagogové, školní psychologové
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, psychoterapeuti
 • Širší veřejnost se zájmem o téma

 

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v rámci České republiky (příp. i Slovenské republiky) – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba. Možnost objednání i on-line kurzu.

Reference

„Naučila jsem se (a prakticky procvičila) mnoho užitečných technik Mindfulness. Pro praxi velmi dobré a využitelné!“

„Naučila jsem se např., jaký je rozdíl mezi relaxací a všímavostí, nové techniky mindfulness, rozšířila jsem své uvědomění a techniky s dospívajícími.“

„Kurz mi přinesl nové metody a techniky pro práci s teenagery – mohu jim nabídnout něco nového, zajímavého.“

 

Chcete se přihlásit na kurz?