Termín: 30. 5. 2024
Čas: 8:30 - 15:30
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Zlevněná cena pro studenty - samoplátce 2 500 Kč (do poznámky uveďte student a školu). Zlevněná cena platí pro první řádné studium SŠ, VŠ max do věku 26 let. Slevu je možné uplatnit po odeslání elektronického výpisu potvrzení o studiu.

Zlevněná cena 2 500 Kč pro účastníky výcvikového kurzu "INTECO - integrativní kouč" (do poznámky uveďte účastník INTECA).

Sleva pro samoplátce na každý třetí absolvovaný kurz za obdobní daného školního roku (září - červen) a to ve výši 500 Kč na třetí absolvovaný kurz (do poznámky uveďte třetí kurz).

Akreditace: MŠMT DVPP MSMT-781/2023-1-182 Mindfulness pro pedagogické pracovníky
MPSV A2023/0251-SP/PC/PP - Mindfulness pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
8 vyuč. hodin

Mindfulness techniky pro život a práci. Rozvinete svou vlastní všímavost. Mindfulness (všímavost) budete moci ihned zařadit své práce s dospělými klienty.

Cíle

Cílem tohoto zážitkového semináře je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s technikami zaměřenými na mindfulness (všímavost), které účastníci mohou zařadit své práce s dospělými klienty, ale také jako jednou z forem sebepéče a prevence vyhoření. Na semináři se naučíte všímavé dovednosti ihned využitelné v praxi.

 

Nač se můžete těšit? Mindfulness techniky pro život a práci. Rozvinete svou vlastní všímavost skrze nácvik technik a provázení druhých (zakotvení, všímavé vedení, 3 kontrolky štěstí atd.). Získáte informace o synoptickém pojetí osobnosti v oblasti vědění, prožívání a cítění a fungování mozku v oblasti návyků. Naučíte se využívat mindfulness – všímavost jako formu sebepéče, sebereflexe, vedoucí k podpoře well-beingu v pracovním a osobním životě. Inspirujete se pro implementaci mindfulness přístupu do své práci s klienty.

Obsah kurzu

 • Úvod, seznámení, očekávání, zakotvení
 • Interaktivní cvičení
 • Principy všímavého přístupu
 • Technika zakotvení
 • Všímavé jednání
 • Synoptické pojetí osoby
 • Prožívání, vědění a jednání
 • Jak funguje mozek
 • Informace o fungování mozku v oblasti návyků
 • Mettá meditace
 • Meditaci klidu
 • Závěr
  • Úvod a závěr konzultace
  • Péče o sebe sama v každodenní praxi
 • Závěrečné shrnutí – Kolokvium – společná rozmluva k probraným tématům, sdílení zkušeností a vyhodnocení dosažení vlastního cíle stanoveného v úvodu semináře

Cílová skupina

Tento jednodenní zážitkový seminář je určený pro poznání Mindfulness technik pro práce s dospělými klienty a jako jedna z forem sebepéče a prevence vyhoření pro:

 • sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách,
 • učitelé 1., 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga a speciální pedagogové, školní psychologové, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení,
 • pro studenty těchto oborů,
 • zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

 

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v rámci České republiky (příp. i Slovenské republiky) – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba. Možnost objednání i on-line kurzu.

Chcete se přihlásit na kurz?