Termín: 14. 9. 2023
Čas: 8:30 - 15:30
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro zaměstnance registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (do poznámky vložte odkaz na zápis vaší organizace v registru https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
a pro studenty-samoplátce, do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing. (limit 26 let)

Akreditace: MŠMT DVPP MSMT-781/2023-1-182 Mindfulness pro pedagogické pracovníky
MPSV A2023/0251-SP/PC/PP - Mindfulness pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
8 vyuč. hodin

Cílová skupina

Tento jednodenní zážitkový seminář je určený jako jedna z forem sebepéče a prevence vyhoření pro:

 • sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách,
 • učitelé 1., 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga a speciální pedagogové, školní psychologové, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení,
 • pro studenty těchto oborů,
 • zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

 

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba.

Cíl kurzu

Cílem tohoto zážitkového semináře je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s technikami zaměřenými na mindfulness (všímavost) jako jednou z forem sebepéče a prevence vyhoření. Seminář můžete využít pro sebe a také se naučíte všímavé dovednosti, které můžete využít při práci se svými klienty.

Na semináři prohloubíte své schopnosti a dovednosti z oblasti prožitkově reflektivního učení a obohatíte se o možnost aplikovat mindfulness techniky do svého života a práce.

Účastníci rozvinou svou vlastní všímavost skrze nácvik technik a provázení druhých (zakotvení, všímavé vedení, 3 kontrolky štěstí atd.). Získají informace o synoptickém pojetí osobnosti v oblasti vědění, prožívání a cítění a fungování mozku v oblasti návyků. Naučí se využívat mindfulness – všímavost jako formu sebepéče, sebereflexe, vedoucí k podpoře well-beingu v pracovním a osobním životě. Prostor je dán i výměně zkušeností mezi účastníky semináře ohledně implementace mindfulness přístupu ve své práci.

Obsah kurzu

 • Úvod, seznámení, očekávání, zakotvení
 • Interaktivní cvičení
 • Test mindfulness

 

 • Principy všímavého přístupu
 • Technika zakotvení
 • Všímavé jednání

 

 • Synoptické pojetí osoby
 • Prožívání, vědění a jednání

 

 • Jak funguje mozek
 • Informace o mozku
 • Nástroje pro sebepoznání
 • Pozitivní motivace a ochrana zdravého jádra osobnosti
 • Všímavé sebeurčení a moudrý nadhled

 

 • Závěr
  • Úvod a závěr konzultace
  • Péče o sebe sama v každodenní praxi

 

Závěrečné shrnutí – Kolokvium – společná rozmluva k probraným tématům, sdílení zkušeností a vyhodnocení dosažení vlastního cíle stanoveného v úvodu semináře

Chcete se přihlásit na kurz?