Termín: 20. 10. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro registraci = platbu do 31. 8. 2022 - AKCE!
Pro studenty-samoplátce (do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing)

Akreditace: MPSV akreditace č. A2021/1394-SP/PC/PP
MŠMT akreditace č. MSMT- 639/2019-2-165 Na řešení zaměřený přístup: Práce s motivací

Cílová skupina

Kurz je vhodný pro pracovníky sociálních služeb, ale také pracovníky ve školství, zdravotnictví, VŠ studenty, kouče a lektory, všem, kteří pracuji s klienty na změně jejich chování.

Cíl kurzu

Účastníci po absolvování kurzu budou schopni vést hovor s klientem s pomocí základních technik motivačních rozhovorů, budovat vztah s klientem založený na vzájemné spolupráci, respektu a pomoci tak klientům hledat vlastní motivaci, nápady a cesty ke změně.

Obsah kurzu

  • seznámení s teorií procesu změn chování
  • celkovou strategií vedení motivačních rozhovorů
  • se základními technikami, kterými mohou tyto změny podpořit
  • využití v individuální plánování ke zvýšení motivace klientů ke změně
  • příklady z praxe ve zdravotnictví, práci se závislostmi, nezletilými klienty

Motivační rozhovory jsou komunikačním přístupem zaměřeným na podporu klientů v nalézání a rozvíjení vnitřní motivace k žádoucí změně chování. Motivační rozhovory jsou respektovaná metoda, která nalézá uplatnění při prevenci, léčbě i podpoře udržení dosažených změn v oblasti sociální práce, v praktickém lékařství, v psychiatrii, v nápravných zařízeních, při práci s mladistvými nebo v koučování.

Chcete se přihlásit na kurz?