Termín: 16. 5. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro zaměstnance registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (do poznámky vložte odkaz na zápis vaší organizace v registru https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
a pro studenty-samoplátce, do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing. (limit do 26 let)

Akreditace: v rámci DVPP MSMT- 27547/2021-1-940
8 Vyuč. hodin

Cílová skupina

pracovníci ve školství, zdravotnictví, studenti VŠ, lektoři, kouči, zaměstnanci sociálních služeb

Cíl kurzu

—> Chcete se cítit dobře i v nekomfortní nebo náročné situaci?
—> Chcete mít kontrolu nad svými emocemi a trémou?
—> Chcete mít větší motivaci k dosahování svých cílů?
—> Vytáčejí vás vždycky ty samé věci, ty samé situace nebo ti samí lidé a chcete se toho zbavit?

Cílem kurzu je:

  • poskytnout teoretické a zejména praktické informace a k tématu koučování NLP s využitím konkrétních technik pro sebepéči
  • naučit vybrané koučovací NLP techniky – Kotvení, Neutralizace negativní kotvy, Práci se submodalitami a technikou Platforma dokonalosti, které jsou efektivní při sebepéči
  • získat přehled o možnostech využití NLP technik
  • výměna a sdílení zkušeností mezi účastníky semináře při zvládání náročných situací v pracovním, kolegiálním prostředí

Obsah kurzu

 • Naučíte se kotvit pozitivní emoce a stavy, které si můžete kdykoli jednoduše vyvolat
 • Zbavíte se negativní kotvy – t.j. opakujících se negativních pocitů spojených s určitými věcmi, situacemi či lidmi
 • Vytvoříte si svůj „dokonalý stav“, který vám pomůže i v náročných situacích udržet nadhled a klid
 • Všechny techniky se naučíte a nacvičíte a můžete využívat pro jakékoli další situace v budoucnu
Tento workshop bude velmi praktický a prožitkový, budeme spolu při nácviku technik NLP pracovat v prostoru, proto tento workshop proběhne pouze prezenčně.

Dnešní náročná doba přináší mnoho stresu a nepříjemných situací jak v pracovním prostředí, tak v osobní sféře. Neurolingvistické programování a jeho mimořádně efektivní techniky jsou velmi užitečné tam, kde se potřebujeme naučit v nepříjemných situacích zažívat vnitřní klid místo stresu.
Během osmihodinového kurzu získají účastníci teoretické znalosti potřebné pro pochopení fungování NLP. Rozsáhlá praktická část je pak věnována účinným technikám, které mohou účastníci prakticky využívat v každodenních situacích v práci či jinde – technice Kotvení, Neutralizace negativní kotvy, Práci se submodalitami a technice Platforma dokonalosti. Účastníci si osvojené vědomosti a dovednosti budou moci prakticky vyzkoušet a upevnit. Odnesou si praktický „kufřík“ úlevových technik a naučí se s těmito technikami pracovat. V průběhu kurzu budou účastníci motivováni ke zvědomování, v jakých situacích mohou získané vědomosti a dovednosti využívat. Další techniky jsou náplní navazujícího kurzu NLP techniky pro sebepéči II.

Chcete se přihlásit na kurz?