Termín: 13. 6. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro zaměstnance registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (do poznámky vložte odkaz na zápis vaší organizace v registru https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
a pro studenty-samoplátce, do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing. (limit do 26 let)

Akreditace: v rámci DVPP MSMT- 27547/2021-1-940
8 vyuč. hodin

Cílová skupina

pracovníci ve školství, zdravotnictví, studenti VŠ, lektoři, kouči, zaměstnanci sociálních služeb

Cíl kurzu

Kurz navazuje na kurz „NLP techniky pro sebepéči I.“ a prohlubuje jednak teoretické znalosti potřebné pro pochopení fungování NLP ale především rozsáhlou praktickou částí rozšiřuje možnosti použití dalších účinných technik pro sebepéči.

Obsah kurzu

  • Stručné shrnutí základních principů a výstupů z kurzu NLP v sebepéči I.
  • Práce s technikou Pozice vnímání
  • Práce s technikou Přerámcování
  • Společné ověření znalostí a shrnutí uplatnitelnosti nabytých dovedností v praxi. Prostor na dotazy, vyhodnocení očekávání a zpětnou vazbu účastníků.

V dnešní době velmi často pracujeme v týmech, pracovních skupinách, v práci se musíme setkávat či sdílet kancelář s různými lidmi. V tomto ohledu jsou na nás občas kladeny nároky a výzvy, jak zvládnout spolupráci či pouhou koexistenci vedle osoby, která v nás vzbuzuje negativní pocity. Neurolingvistické programování nabízí efektivní techniky pro situace, kde se potřebujeme naučit lépe chápat reakce, mínění a pocity jiných lidí, pochopit problémy ve vztazích, konflikty a nedorozumění a naučit se, jak v sobě probudit více tolerance vůči svému okolí, ale i k sobě samému. Kurz navazuje na kurz „NLP techniky pro sebepéči I.“ a prohlubuje jednak teoretické znalosti potřebné pro pochopení fungování NLP ale především rozsáhlou praktickou částí rozšiřuje možnosti použití dalších účinných technik pro sebepéči. Účastníci si prakticky vyzkouší a naučí se pracovat s technikami Pozice vnímání a Přerámcování. Tyto techniky pak mohou prakticky využívat v každodenních situacích nejen v pracovním a kolegiálním prostředí. V průběhu kurzu budou účastníci motivováni ke zvědomování, v jakých situacích mohou získané vědomosti a dovednosti využívat.

Chcete se přihlásit na kurz?