Termín: 4. 10. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava/ Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Přihláška na kurz do 31. 7. 2022 - AKCE!
Pro studenty-samoplátce 4 500 Kč (do poznámky v přihlášce uveďte školu - platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing.)

Akreditace: MŠMT DVPP č. MSMT-10249/2020-2-393

Cílová skupina

Kariéroví poradci, psychologové, sociální pracovníci, pedagogové, HR manažeři, zájemci o osobní rozvoj či kariérní změnu.

Možnost objednání on-line kurzu pro organizaci.

 

 

Cíl kurzu

Kurz Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev zahrnuje 8 vyučovacích hodin práce na zdokonalování prezentačních dovedností jako přenositelné kompetenci pro trh práce. Účastníci se naučíte techniky, které mohou využít pro sebe i pro své klienty/žáky. Cílem kurzu je formou hravých cvičení:

 • seznámit účastníky se zásadami úspěšné prezentace
 • naučit účastníky zvládat trému
 • poskytnout inspiraci k práci s neverbální složkou vlastní komunikace
 • kultivovat hlasový projev
 • připravit strukturu prezentace
 • vytvořit ppt prezentaci

Obsah kurzu

  • Úvod, seznámení, očekávání a stanovení učebního cíle
  • Zvládání trémy
   • Jak si pomoci – tipy, návody (výklad, diskuse, zkušenosti účastníků)
   • Cvičení 5 smyslů – nácvik
   • Veřejná samota – nácvik
  • Neverbální komunikace
   • Postoj – hra Vstup do dveří, Detektor lži, Hraní obrázku
   • Gestikulace – skupinová práce a prezentace, rozbor, výklad, diskuse
   • Řečnické zlozvyky
   • Oční kontakt – hra Podání ruky, tipy, návody
  • Modulace hlasu
   • Dýchání – výklad a nácvik
   • Hlasivky a jejich trénink – výklad a nácvik
   • Zdravá hlasitost – výklad a nácvik
   • Práce s textem – výklad a nácvik
  • Verbální komunikace
   • Základní principy – cvičení a následný rozbor
   • Srozumitelnost projevu – hra a následný rozbor
   • Práce s PowerPointem – základy úspěšné prezentace – výklad
   • Struktura prezentace – výklad
   • Vytváření příběhů – cvičení a následný rozbor
   • Desatero úspěšné prezentace – výklad
   • Jak reagovat na otázky – výklad, cvičení a následný rozbor
  • Prezentace – trénink sebeprezentace s následným rozborem
  • Závěr – závěrečné shrnutí a vyhodnocení dosažení vlastního cíle stanoveného v úvodu semináře

Kurz je rovněž součástí výcviku Kariérové poradenství a koučování akreditovaného MŠMT v rámci systému DVPP č.j.: MSMT-32537/2020-4-839

Chcete se přihlásit na kurz?