Termín: 13. 2. 2024
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Zlevněná cena pro studenty - samoplátce 2 500 Kč (do poznámky uveďte student a školu). Zlevněná cena platí pro první řádné studium SŠ, VŠ max do věku 26 let. Slevu je možné uplatnit po odeslání elektronického výpisu potvrzení o studiu.

Zlevněná cena 2 500 Kč pro účastníky výcvikového kurzu "INTECO - integrativní kouč" (do poznámky uveďte účastník INTECA).

Sleva na každý třetí absolvovaný kurz za obdobní daného školního roku (září - červen) a to ve výši 500 Kč na třetí absolvovaný kurz (do poznámky uveďte třetí kurz).

Akreditace: MŠMT DVPP č. MSMT-10249/2020-2-393

Trénink prezentačních dovedností jako stěžejní přenositelné kompetence se zaměřením na zdokonalení v přesvědčivém projevu. Jak zvládat trému, modulace hlasu, neverbální projev, desatero úspěšné prezentace, vytváření příběhů. Inspirujete se, jak prezentační dovednosti učit své klienty.

Cíle

Kurz Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev zahrnuje 8 vyučovacích hodin práce na zdokonalování prezentačních dovedností jako přenositelné kompetenci pro trh práce. Účastníci se naučí techniky, které mohou využít pro sebe i pro své klienty/žáky. Cílem kurzu je formou hravých cvičení:

 • seznámit účastníky se zásadami úspěšné prezentace
 • naučit účastníky zvládat trému
 • poskytnout inspiraci k práci s neverbální složkou vlastní komunikace
 • kultivovat hlasový projev
 • připravit strukturu prezentace
 • vytvořit ppt prezentaci

Obsah kurzu

  • Úvod, seznámení, očekávání a stanovení učebního cíle
  • Zvládání trémy
   • Jak si pomoci – tipy, návody (výklad, diskuse, zkušenosti účastníků)
   • Cvičení 5 smyslů – nácvik
   • Veřejná samota – nácvik
  • Neverbální komunikace
   • Postoj – hra Vstup do dveří, Detektor lži, Hraní obrázku
   • Gestikulace – skupinová práce a prezentace, rozbor, výklad, diskuse
   • Řečnické zlozvyky
   • Oční kontakt – hra Podání ruky, tipy, návody
  • Modulace hlasu
   • Dýchání – výklad a nácvik
   • Hlasivky a jejich trénink – výklad a nácvik
   • Zdravá hlasitost – výklad a nácvik
   • Práce s textem – výklad a nácvik
  • Verbální komunikace
   • Základní principy – cvičení a následný rozbor
   • Srozumitelnost projevu – hra a následný rozbor
   • Práce s PowerPointem – základy úspěšné prezentace – výklad
   • Struktura prezentace – výklad
   • Vytváření příběhů – cvičení a následný rozbor
   • Desatero úspěšné prezentace – výklad
   • Jak reagovat na otázky – výklad, cvičení a následný rozbor
  • Prezentace – trénink sebeprezentace s následným rozborem
  • Závěr – závěrečné shrnutí a vyhodnocení dosažení vlastního cíle stanoveného v úvodu semináře

Cílová skupina

Kariéroví poradci, pedagogové, sociální pracovníci, HR manažeři, zájemci o osobní rozvoj či kariérní změnu.

Kurz je rovněž součástí výcviku Kariérové poradenství a koučování akreditovaného MŠMT v rámci systému DVPP č.j.: MSMT-781/2023-1-182

Možnost objednání on-line kurzu pro pedagogický sbor / organizaci.

 

 

Reference

„Moc děkuji za krásně strávený den! Super atmosféra komorního prostředí, profesionalita lektora, informace o materiálech, ze kterých mohu čerpat při dalším studiu.“

„Děkuji za skvělý přístup a uvědomění, že i učitelé si občas chtějí hrát :) Odnáším si uvědomění svého potenciálu, nové metody, které mám chuť zkusit se svými žáky, vědomí o literatuře, inspiraci a prožitky.“

Kurz je rovněž součástí výcviku Kariérové poradenství a koučování akreditovaného MŠMT v rámci systému DVPP č.j.: MSMT-32537/2020-4-839

Chcete se přihlásit na kurz?