Termín: 30. 8. a 6. 9. 2022
Čas: 9:00–16:00 (2 dny)
Místo: Ostrava/ Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 6000 Kč
Zvýhodněná cena: 5000 Kč

Registrace na kurz/platba do 31. 7. 2022 - AKCE!
Pro studenty-samoplátce (do poznámky v přihlášce uveďte školu - platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing.)

Akreditace: 16 hodinový seminář v systému DVPP č.j. MSMT-32537/2020-4-839

Cílová skupina

Kariéroví poradci, psychologové, pedagogové, sociální pracovníci, HR manažeři, zájemci o osobní rozvoj a změnu kariérní cesty.

Kurz je rovněž součástí výcviku Kariérové poradenství a koučování akreditovaného MŠMT v rámci systému DVPP č.j.: MSMT-32537/2020-4-839

Kariéroví poradci, pedagogové, sociální pracovníci, HR manažeři, zájemci o osobní rozvoj či kariérní změnu.

Možnost objednání on-line kurzu pro organizaci.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými rozhovorovými technikami, které je možné nabídnout klientům v situacích rozhodování o budoucí kariéře a plánování nejen kariéry.

Účastníci si z kurzu odnesou znalost:

  • Toho, jak probíhá proces rozhodování, co klient potřebuje k tomu, aby se mohl vědomě a zodpovědně rozhodnout,
  • Nástrojů a technik, které žákům/klientům usnadní proces rozhodování,
  • Lepšího a efektivnějšího vedení poradenského procesu v oblasti rozhodování a plánování.

Obsah kurzu

Úvod, icbreaker, seznámení, očekávání

Proces rozhodování v poradenském / koučovacím procesu

Jak pracuje náš mozek a jak to využít v rozhodování – pohled neurolingvistického programování

Vybrané nástroje a techniky usnadňující rozhodování:

  • Využití vizuálního neokortexu – prožitek a časový posun
  • Organizace informací a hierarchie logických úrovní R. Diltze
  • Karteziánské kvadranty

Plánování a práce s časovou osou:

  • Organizace poznatků, motivů a hodnot v rámci balančního kola
  • Vnímání času a práce s časovou osou

Diskuse k aplikaci technik do praxe účastníků, závěrečné shrnutí

Chcete se přihlásit na kurz?