Termín: 12. 11. 2024
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 1500 Kč

Zvýhodněná cena platí pro prezentující kariérové poradce a kouče.

Sdílení zkušeností kariérových poradců a koučů, prezentace kazuistik a dobré praxe, diskuse nad otázkami, které supervidovaní do kruhu přinesou.

Cíle

Cílem skupinové supervize je sdílení zkušeností, prezentace kazuistik a dobré praxe, stejně tak je nedílnou součástí supervize diskuse nad otázkami, které supervidovaní do kruhu přinesou.

Připravené prezentace mají účastníci 80 hod. kurzu Kariérové poradenství a koučování, kteří představí způsob své práce s klienty. Další zájemci o supervizi se mohou rozhodnout, zda se přijdou jen podívat, diskutovat a inspirovat se, bez vlastních supervizních témat (plná cena) a nebo přinesou vlastní téma, kazuistiku, představí zkušenosti z praxe (zvýhodněná cena).

Obsah kurzu

  • prezentace dobré praxe
  • skupinová supervize

Cílová skupina

  • kariéroví poradci a kouči

Chcete se přihlásit na kurz?