Termín: 17. 10. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro studenty-samoplátce 2 500 Kč (do poznámky v přihlášce uveďte školu - platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing.)

Akreditace: MPSV A2021/1205-SP/PC/PP/VP
DVPP č.j. MSMT-32537/2020-4-839
8 vyuč. hodin

Cílová skupina

Kurz je určen sociálním pracovníkům, kteří poskytují poradenské služby (zejména pracovní a kariérové poradenství) a pomáhají tak svým klientům k uplatnění na trhu práce a v jejich dalším rozvoji prostřednictvím pojmenování kompetencí, silné stránek a posílení sebedůvěry.

Kurz je rovněž součástí výcviku Kariérové poradenství a koučování akreditovaného MŠMT v rámci systému DVPP č.j.: MSMT-32537/2020-4-839

 

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními principy a technikami kariérového poradenství a koučování v oblasti plánování kariéry a zvýšit tak jejich kompetence při práci s klientem sociální služby.

Cílem kurzu je prakticky seznámit účastníky s kariérovým poradenstvím, jeho základními principy a technikami a využitím koučování v oblasti plánování kariéry.

 

Účastníci si z kurzu odnesou znalost:

 • o rozsahu práce kariérového poradce (Sebepoznání, Kompetence pro trh práce, Koučink, …)
 • přístupu k vedení kariérového poradenství – základní principy (partnerský přístup poradce – klient)
 • využití Sebepoznávacích aktivit v kariérním poradenství – náměty na cvičení, hry
 • využití koučovacího nástroje Škála při práci se skupinou i jednotlivcem – trénink

Obsah kurzu

  • Úvod, seznámení, co je to kariérové poradenství a stanovení učebního cíle
  • Obsah Kariérového poradenství a práce kariérového poradce
  • Koučovací přístup v kariérním poradenství – základní principy
  • Diskuse nad oblastí Sebepoznání a Kompetencí pro trh práce – náměty na techniky, hry, cvičení
  • Koučovací nástroj – Škála (představení nástroje, sebezkušenost v rámci práce se skupinou, nácviky ve dvojicích)

  Výuka probíhá interaktivní formou – účastníci pracují ve skupinách a ve dvojicích, kde si zkoušejí postupy, které pak sami mohou ihned využít v práci s klienty/žáky.

Chcete se přihlásit na kurz?