Termín: 4. 3. 2024
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Zlevněná cena pro studenty - samoplátce 2 500 Kč (do poznámky uveďte student a školu). Zlevněná cena platí pro první řádné studium SŠ, VŠ max do věku 26 let. Slevu je možné uplatnit po odeslání elektronického výpisu potvrzení o studiu.

Zlevněná cena 2 500 Kč pro účastníky výcvikového kurzu "INTECO - integrativní kouč" (do poznámky uveďte účastník INTECA).

Sleva na každý třetí absolvovaný kurz za obdobní daného školního roku (září - červen) a to ve výši 500 Kč na třetí absolvovaný kurz (do poznámky uveďte třetí kurz).

Akreditace: MPSV A2021/1205-SP/PC/PP/VP (prezenční i webinář)
DVPP č.j. MSMT-14033/2021-1-588 (webinář)
8 vyuč. hodin

Kariérní diagnostika. Sebepoznávací hry. Kompetence pro trh práce. Koučink – základní principy vedení kariérového poradenství / rozhovoru a využití koučovacího nástroje Škála při práci se skupinou/třídou i jednotlivcem..

Cíle

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními principy, kariérní diagnostikou a technikami kariérového poradenství a koučování v oblasti plánování kariéry.

Účastníci si z kurzu odnesou znalost:

 • o rozsahu práce kariérového poradce (Kariérní diagnostika, Sebepoznání, Kompetence pro trh práce, Koučink, …)
 • přístupu k vedení kariérového poradenství – základní principy (partnerský přístup poradce – klient)
 • využití Sebepoznávacích aktivit v kariérním poradenství – náměty na cvičení, hry, diagnostické testy, karty pro screeningovou diagnostiku
 • využití koučovacího nástroje Škála při práci se skupinou i jednotlivcem – trénink

Obsah kurzu

  • Úvod, seznámení, co je to kariérové poradenství a co všechno zahrnuje
  • Obsah Kariérového poradenství a práce kariérového poradce
  • Koučovací přístup v kariérním poradenství – základní principy
  • Kariérní diagnostika (RIASEC, Motivace k práci), Sebepoznání a Kompetencí pro trh práce – náměty na techniky, hry, cvičení
  • Screeningová diagnostika – RIASEC karty SURIKATY
  • Koučovací nástroj – Škála (představení nástroje, sebezkušenost v rámci práce se skupinou, nácviky ve dvojicích)

  Výuka probíhá interaktivní formou – účastníci pracují ve skupinách a ve dvojicích, kde si zkoušejí postupy, které pak sami mohou ihned využít v práci s klienty/žáky.

Cílová skupina

Kurz je určen sociálním pracovníkům, kteří poskytují poradenské služby (zejména pracovní a kariérové poradenství) a pomáhají tak svým klientům k uplatnění na trhu práce a v jejich dalším rozvoji prostřednictvím pojmenování kompetencí, silné stránek a posílení sebedůvěry.

Kurz je rovněž součástí výcviku Kariérové poradenství a koučování akreditovaného MŠMT v rámci systému DVPP č.j.: MSMT-32537/2020-4-839

 

Chcete se přihlásit na kurz?