Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Služby: psychoterapie, hypnóza/hypnoterapie

Věnuje se psychosociálnímu poradenství a zdravotně-sociální podpoře ve zdravotnictví, od roku 2016 poskytuje supervize a koučing v systemickém přístupu. Psychoterapeutické dovednosti získává v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training. V roce 2001 vystudovala Ostravskou univerzitu v Ostravě a v roce 2013 získala doktorát ve studijním programu Sociální politika a sociální práce. Nabízí komplexní mezioborové zkušenosti, díky kterým uplatňuje holistický přístup ke klientům s respektem k jejich jedinečnosti.

Nyní pracuje v Centru provázení určené rodičům a zákonným zástupcům dětí se závažnou diagnózou, nadále se věnuje i vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a publikačním aktivitám.

Absolvovala celkem 4,5 let ve výcviku v systemických, strategických přístupech a hypnoterapii. Absolvovala řadu kurzů (krizová intervence, psychosociální pomoc rodinám s nevyléčitelně nemocným dítětem, psychohygiena, reflexologie aj.) a zahraniční stáže v organizacích pro osoby s dlouhodobě změněným zdravotním stavem.  

Autorka foto: Beata Kapošvary