Mgr. Stanislav Knob, Ph.D.

Mgr. Stanislav Knob, Ph.D.

Služby: lektorská činnost, kariérové poradenství a talentmanagement, tvorba školních strategií a vizí, mentoring a koučink.

Ředitel Anglického lycea Monty, člen Asociace integrativních koučů.

Jeho nejsilnější stránkou je propojování teorie s praxí a tvorba školních strategií a vizí. Zabývá se rozvojem potenciálu klientů a soft skills (zejména kreativity, řešení problémů, komunikačních dovednosti a strategií a celoživotního učení).

Vystudoval obor hospodářské a sociální dějiny na Ostravské univerzitě v Ostravě (Ph.D.). Předtím obor obecná historie (Mgr.) tamtéž. Další vzdělání: 200 h kurz integrativní kouč ve Škole manažerského rozvoje, 50 h kurz Kariérové poradenství prakticky pod hlavičkou Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. Je autorem a spoluautorem několika desítek odborných článků a monografií z oblasti historie (např. Život a dílo Petra Cingra (1850-1920)) a pedagogiky (např. Rozvoj měkkých kompetencí na základních, středních a vysokých školách). Vyučoval na obou veřejných vysokých školách v Ostravě (2006-2022), na několika středních školách a v komerční sféře jako lektor (zejména softskills, např. kompetence pro život). Již pět let pracuje ve vedení Monty School.

Více informací včetně publikační činnosti naleznete zde.