Mgr. Věra Kundratová

Mgr. Věra Kundratová

Služby: lektorská činnost

Lektorka kurzu Kariérové poradenství a koučování a Emoční koučování dětí, ředitelka ZŠ a projektová manažerka ve školství

Vystudovala speciální pedagogiku UP Olomouc a celou svoji profesní dráhu z pozice pedagoga a nyní ředitelky  školy se aktivně zajímá o možnosti,  jak rozvíjet osobní potenciál, silné stránky a najít správný kariérní směr u žáků. Při práci s pedagogy se zaměřuje na jejich jedinečnost, individualitu a koučovacími rozhovory je motivuje k sebepoznání a s tím souvisejícímu osobnímu i profesnímu seberozvoji.

Své odborné zkušenosti průběžně rozšiřuje a učí se novým věcem v rámci kurzů a výcviků v oblasti koučinku, rozvoje talentů a silných stránek, kariérního poradenství, kde se snaží jít ve všem do hloubky a objevovat základní principy fungování. Je úspěšnou absolventkou certifikovaného kurzu AKOR® – Kouč osobního rozvoje 1. a 3. stupně,výcviku Kariérového poradenství a koučování s akreditací MŠMT.
V současné době dokončuje certifikační talentový program Inpram Konzultanta talentů podle Gallupa.

V současné době působí jako pedagog a ředitelka Základní školy a projektová manažerka ve školství. Jako lektorka a koučka se věnuje vzdělávání dětí a dospělých v oblasti sebepoznání a osobního rozvoje talentu a kariérního poradenství. Je dobrým průvodcem při objevování jejich  talentů, inspiruje ostatní a pomáhá jim ujasnit si své životní priority a najít cestu, kterou  se v životě vydat. Velkou radost jí přináší jak práce s jednotlivci, tak práce s týmy.

Jejím posláním je podporovat ostatní v rozvoji jejich potenciálu, poznání sebe sama a nalezení správného kariérního směru tak, aby vedli opravdový, kvalitní a naplněný život.