Situace, která je mimo rámec obvyklé lidské zkušenosti se dotýká nás všech. Zklidnit s můžeme dechem, abychom mohli zvážit své možnosti pomoci sobě a druhým. Pokud dech nezabírá, využijte 📞 Linka bezpečí (pro děti a studenty), Linka důvěry (pro dospělé) nebo 📞 Linku první psychické pomoci116 123. Pomoc je možná např. skrze příspěvek v jakoukoli výši u Člověk v tísni .