PhDr. Sylvie Navarová

PhDr. Sylvie Navarová

Služby: psychoterapie, hypnóza, supervize, koučink, kariérové poradenství, lektorská činnost Vedoucí psycholog centra. Působí jako poradenský psycholog, psychoterapeut a hypnoterapeut od roku 2005. Ke každému klientovi přistupuji velmi individuálně a způsob psychologické práce volím ve spolupráci s ním tak,…

Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Služby: psychoterapie, hypnóza
Věnuje se psychosociálnímu poradenství a zdravotně-sociální podpoře ve zdravotnictví, od roku 2016 poskytuje supervize a koučing v systemickém přístupu. Psychoterapeutické dovednosti získává v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training. …

Mgr. Lenka Ottová

Mgr. Lenka Ottová

Služby: lektorská činnost, kurzy Krizová intervence 1, Krizová intervence 2 Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnuje od 2007. Nyní pracuje na pozici lektora, intevizora a konzultanta krizové linky EDA určené rodičům, blízkým a odborníkům, kterých se týká téma péče o dítě se závažnou diagnózou. …

Mgr. et Mgr. Petra Mařádková

Mgr. et Mgr. Petra Mařádková

Služby: externí lektorská činnost¨
Kurz: Emoční koučování dětí
Lektorka, psycholožka a koučka. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci a učitelství pro SŠ na FF Ostravské univerzity. Věnuje se psychologickému poradenství a životnímu a kariérovému koučování.
Jako lektorka zprostředkovává účastníkům svých…

Mgr. Jana Mynářová

Mgr. Jana Mynářová

Služby: lektorská činnost, kurzy Všímavosti/Midfulness V roce 2000 ukončila magisterské studium jednooborové psychologie na FF MU Brno a od roku 2009 postgraduálně studuje pedagogickou psychologii na FF UP v Olomouci. Absolvovala 850 hodin výcviku v terapii všímavostí a absolvovala kurz Presence-Based Coaching vedený Dougem Silsbeem …

Mgr. et Mgr. Věra Nešutová

Mgr. et Mgr. Věra Nešutová

Služby: externí lektorská činnost
Kurz: Metody a techniky práce s rodinou a dětmi s narušenou vztahovou vazbou
Lektorka vystudovala na UP v Olomouci nejdříve obor sociologie a pak jednooborovou psychologii. V roce 1999 úspěšně ukončila dlouhodobý terapeutický výcvik v systemickém přístupu ke klientovi, absolvovala akreditovaný …

Mgr. Martina Žiga Černá

Mgr. Martina Žiga Černá

Služba: externí lektorská činnost
Kurz: Metody a techniky práce s rodinou a dětmi s narušenou vztahovou vazbou
Vystudovala gymnázium a střední pedagogickou školu, obor vychovatelství. V roce 2011 dokončila studium jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci své psychologické praxe …