PhDr. Sylvie Navarová

PhDr. Sylvie Navarová

Služby: psychoterapie, hypnóza, supervize, koučink, kariérové poradenství, lektorská činnost Vedoucí psycholog centra. Působí jako poradenský psycholog, psychoterapeut a hypnoterapeut od roku 2005. Ke každému klientovi přistupuji velmi individuálně a způsob psychologické práce volím ve spolupráci s ním tak,…

Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Služby: psychoterapie, hypnóza
Věnuje se psychosociálnímu poradenství a zdravotně-sociální podpoře ve zdravotnictví. Psychoterapeutické dovednosti získává v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training. Nabízí komplexní mezioborové zkušenosti, díky kterým uplatňuje holistický přístup ke klientům s respektem k jejich jedinečnosti.

Mgr. Kristýna Vavrousová

Mgr. Kristýna Vavrousová

Služby: psychosociální poradenství se zaměřením na psychosomatiku. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Ostravě a VŠ zakončila státnicemi z psychologie, pedagogiky a sociální práce. V roce 2020 dokončila 203 hod. Integrativní výcvik v koučování a nyní získává psychoterapeutické dovednosti v komplexním pětiletém 1500 hod. psychoterapeutickém výcviku se zaměřením na psychosomatiku.

Mgr. Dagmar Hájková

Mgr. Dagmar Hájková

Služby: lektorka kurzů Psycholožka, psychoterapeutka, krizová interventka, lektorka, primární preventistka a koučka. Působí jako terapeut v rámci Terapeutického centra – Institutu sociálního zdraví OUSHI v Olomouci a jako poradkyně v Bílém kruhu bezpečí. Čtyři roky pracovala v Centru prevence v Brně.

Mgr. Hana Kaniová

Mgr. Hana Kaniová

Služby: lektorská činnost, kurzy Koučování dětí a teenegerů a NLP v sebepéči. Mimo jazykové vzdělávání dospělých se 12 let věnovala školení a mentoringu lektorů jako metodik a studijní ředitelka jazykové školy. Od roku 2017 se věnuje koučování a školení měkkých dovedností. Podílí se na tvorbě akreditovaných programů koučinku a online kurzů pro ženy.

Mgr. Lucie Bocková

Mgr. Lucie Bocková

Služby: životní koučink pro prevenci v oblasti duševního zdraví, rozvojový koučink, lektorská činnost.
Certifikovaná koučka tříletého systemického výcviku, koučka v oblasti osobního rozvoje, lektorka měkkých dovedností. Kromě jazykového lektorování se věnovala školení měkkých dovedností a jako majitelka jazykové školy Cloverleaf mentoringu a koučinku lektorů a zaměstnanců.

Ing. Petr Durčák

Ing. Petr Durčák

10 let praxe jako lektor kurzů soft skills a kariérového koučování. 5 let praxe v náboru kvalifikovaných pozic. Aktuálně pracuje na Ostravské univerzitě v oblasti rozvoje zaměstnanců a facilitace týmů.

Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA, LL.M.

Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA, LL.M.

Externí spolupráce: Lektorka kurzů o mediaci. Zapsaná mediátorka, mentorka začínajících podnikatelek a podnikatelů, lektorka, konzultantka a poradkyně pro malé podniky a neziskové organizace. Je majitelkou mediační a poradenské kanceláře NE/SPORek. Pomáhá lidem konfliktům předcházet, působí jako vyjednavačka i moderátorka v rámci prevence vzniku konfliktů.

Mgr. et Mgr. Věra Nešutová

Mgr. et Mgr. Věra Nešutová

Služby: externí lektorská činnost
Kurz: Metody a techniky práce s rodinou a dětmi s narušenou vztahovou vazbou
Lektorka vystudovala na UP v Olomouci nejdříve obor sociologie a pak jednooborovou psychologii. V roce 1999 úspěšně ukončila dlouhodobý terapeutický výcvik v systemickém přístupu ke klientovi, absolvovala akreditovaný …