PhDr. Sylvie Navarová

PhDr. Sylvie Navarová

Služby: psychoterapie, hypnóza, supervize, koučink, kariérové poradenství, lektorská činnost Vedoucí psycholog centra. Působí jako poradenský psycholog, psychoterapeut a hypnoterapeut od roku 2005. Ke každému klientovi přistupuji velmi individuálně a způsob psychologické práce volím ve spolupráci s ním tak,…

Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Služby: psychoterapie, hypnóza
Věnuje se psychosociálnímu poradenství a zdravotně-sociální podpoře ve zdravotnictví, od roku 2016 poskytuje supervize a koučing v systemickém přístupu. Psychoterapeutické dovednosti získává v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training. …

Mgr. Lenka Ottová

Mgr. Lenka Ottová

Služby: lektorská činnost, kurzy Krizová intervence 1, Krizová intervence 2 Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnuje od 2007. Nyní pracuje na pozici lektora, intevizora a konzultanta krizové linky EDA určené rodičům, blízkým a odborníkům, kterých se týká téma péče o dítě se závažnou diagnózou. …

Mgr. Hana Kaniová

Mgr. Hana Kaniová

Služby: lektorská činnost, kurzy Koučování dětí a teenegerů a NLP v sebepéči. Mimo jazykové vzdělávání dospělých se 12 let věnovala školení a mentoringu lektorů jako metodik a studijní ředitelka jazykové školy. Od roku 2017 se věnuje koučování a školení měkkých dovedností. Podílí se na tvorbě akreditovaných programů koučinku a online kurzů pro ženy.

Mgr. Jana Mynářová

Mgr. Jana Mynářová

Služby: lektorská činnost, kurzy Všímavosti/Midfulness V roce 2000 ukončila magisterské studium jednooborové psychologie na FF MU Brno a od roku 2009 postgraduálně studuje pedagogickou psychologii na FF UP v Olomouci. Absolvovala 850 hodin výcviku v terapii všímavostí a absolvovala kurz Presence-Based Coaching vedený Dougem Silsbeem …

Mgr. Věra Kundratová

Mgr. Věra Kundratová

Služby: lektorská činnost V současné době působí jako pedagog a ředitelka ZŠ a projektová manažerka ve školství. Jako lektorka a koučka se věnuje vzdělávání dětí a dospělých v oblasti sebepoznání a osobního rozvoje talentu a kariérního poradenství. Je průvodcem při objevování talentů, , pomáhá ujasnit si své životní priority …

Darina Filip

Darina Filip

Služby: lektorská činnost Vystudovala management obchodu a služeb. V současné době absolvuje MBA studium. Věnuje se rozvoji začínajících i pokročilých manažerů a obchodníků. Zaměřuje se na individuální, skupinové a týmové koučování.  Je pro ni důležité, aby lidé dokázali pojmenovat své potřeby a definovat své cíle.

Mgr. et Mgr. Věra Nešutová

Mgr. et Mgr. Věra Nešutová

Služby: externí lektorská činnost
Kurz: Metody a techniky práce s rodinou a dětmi s narušenou vztahovou vazbou
Lektorka vystudovala na UP v Olomouci nejdříve obor sociologie a pak jednooborovou psychologii. V roce 1999 úspěšně ukončila dlouhodobý terapeutický výcvik v systemickém přístupu ke klientovi, absolvovala akreditovaný …

Mgr. Martina Žiga Černá

Mgr. Martina Žiga Černá

Služba: externí lektorská činnost
Kurz: Metody a techniky práce s rodinou a dětmi s narušenou vztahovou vazbou
Vystudovala gymnázium a střední pedagogickou školu, obor vychovatelství. V roce 2011 dokončila studium jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci své psychologické praxe …