Mgr. et Mgr. Věra Nešutová

Mgr. et Mgr. Věra Nešutová

Služby: externí lektorská činnost

Kurz: Metody a techniky práce s rodinou a dětmi s narušenou vztahovou vazbou

Lektorka vystudovala na UP v Olomouci nejdříve obor sociologie a pak jednooborovou psychologii. V roce 1999 úspěšně ukončila dlouhodobý terapeutický výcvik v systemickém přístupu ke klientovi, absolvovala akreditovaný supervizní výcvik (2012) a akreditovaný výcvik INTECO – integrativní kouč (2016), v roce 2021 ukončila dlouhodobý psychoterapeutický výcvik MOVISA VII. (Model Virginie Satirové). Od roku 2012 se vzdělává v oblasti Attachmentu u významných zahraničních lektorů Arthura B. Weidmanna a Daniela Hughese, zakladatelů Dyadické vývojové psychoterapie a Rodinné terapie zaměřené na Attachment. V roce 2022 absolvovala výcvik v lektorování Terapeutického rodičovství, který je novinkou v ČR převzatou podle modelu Kim S. Goldingové a je logickým pokračováním již absolvovaných kurzů z oblasti Attachmentu. Při terapii s dospělými i dětmi využívá mimo jiné možnosti práce s pískovištěm (sochy a obrazy v písku) pod supervizí Madeleine De Little B. Ed., M.Sc. z Kanady. Má praxi z oblasti managementu, dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti a supervizím pro pracovníky v pomáhajících profesích. V posledních letech se více orientuje na psychoterapeutickou práci s jednotlivci, páry, ale i s celým rodinným systémem s využitím prvků rodinné terapie zaměřené na Attachment, pracuje i s pěstounskými a adoptivními rodinami.