Krizová intervence v praxi 1

Termín: 22. 9. 2023 (8. 6. 2023 - OBSAZENO!)
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Krizová intervence je zaměřena na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, např. vyhrocená situace v rodině, úmrtí blízké osoby, ztráta, sebevražedné… Akční cena!

NLP techniky pro sebepéči

Termín: 15. 6. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9

Co se naučíte? Dozvíte se, jak fungují principy NLP a jak je můžete efektivně využívat v praxi, naučíte se kotvit pozitivní emoce a stavy, nacvičíte si techniku, která vám pomůže získat nadhled v interakcích s neoblíbenou osobou, natrénujete si, jak zvládat trému…

Rozhodování a plánování v koučovacím a poradenském procesu

Termín: 5. 9. 2023 a 12. 9. 2023
Čas: 9:00–16:00 (2 dny)
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Seznámíte se s vybranými rozhovorovými technikami pro situace rozhodování o budoucí kariéře a plánování nejen kariéry. Využití vizuálního neokortexu, organizace informací a hierarchie logických úrovní, Karteziánské kvadranty, plánování a práce s časovou osou. Akční cena!

Mindfulness pro dospělé

Termín: 14. 9. 2023
Čas: 8:30 - 15:30
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Na kurzu Mindfulness pro dospělé si prohloubíte své schopnosti a dovednosti z oblasti prožitkově reflektivního učení a obohatíte se o možnost aplikovat mindfulness techniky do svého života a práce. Akt. MPSV, MŠMT.

Mindfulness postupy v práci s dětmi

Termín: 18. 9. 2023
Čas: 8:30 - 15:30
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Mindfulness (všímavost) v práci s dětmi ve věku do 11 let. Hlídač a dirigent, rozvíjení laskavosti, pojmenování emocí, 3 obláčky radosti, cvičení Take five, bodyscan.

Všímavý přístup a mentoring ve výchově a vzdělávání

Termín od: 21. 9. 2023
Termín do: 27. 2. 2024
Čas: 9:00–16:30
Místo: Ostrava/ Online ZOOM (mikrofon + kamera)

93 hod. výcvikový program. Naučíte se využit všímavosti/mindfulness v koučinku, mentoringu a ve výuce pro rozvoj všímavosti klientů/žáků vedoucí ke zklidnění a nalezení vnitřní motivace ke dosažená svých cílů. Vést koučink / mentoring kolegů a koučovací přístup využívat ve směru ke klientům.

Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev

Termín: 3. 10. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Trénink přenositelných kompetencí pro trh práce se zaměřením na zdokonalení prezentačních dovedností. Naučíte se hravá cvičení, které můžete využít v práci se svými klienty. Jak zvládat trému, modulace hlasu, neverbální projev, desatero úspěšné prezentace, vytváření příběhů.