Mindfulness postupy v práci s dětmi

Termín: 27. 9. 2022
Čas: 8:00 - 15:30
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Mindfulness (všímavost) v práci s dětmi ve věku do 11 let. Hlídač a dirigent, rozvíjení laskavosti, pojmenování emocí, 3 obláčky radosti, cvičení Take five, bodyscan.

Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev

Termín: 4. 10. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava/ Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Trénink přenositelných kompetencí pro trh práce se zaměřením na zdokonalení prezentačních dovedností. Naučíte se hravá cvičení, které můžete využít v práci se svými klienty. Jak zvládat trému, modulace hlasu, neverbální projev, desatero úspěšné prezentace, vytváření příběhů.

Sebepoškozování a sebevražedné chování u dětí a adolescentů

Termín od: 6. 10. 2022 - OBSAZENO
Termín do: další termín 10/11/2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Sebepoškozování a sebevražedné chování u dětí a adolescentů jsou fenomény s narůstající tendencí. Kromě potřebných teoretických znalostí potřebných pro pochopení tématu nabízí kurz účinné způsoby pomoci … Akční cena!

Mindfulness postupy v práci s teenagery

Termín: 6. 10. 2022
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9

Mindfulness techniky pro teenegery (12-18 let) – test mindfulness, technika Zakotvení, Tvorba záměru, Rozvoj pozorování, Postoj pozornosti, metody na zklidnění a pozastavení. Akční cena!

Smysluplné třídnické hodiny

Termín: 11. 10. 2022
Čas: 8:00 - 15:30
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Cílem kurzu je poskytnout teoretické a praktické informace k tématu třídnických hodin, naučit účastníky hry, které je možno během TH použít a rozšířit repertoár možností zvládání rizikových situací. Cíl TH, struktura, icebreak techniky, hry na podporu zdravých vztahů ve třídě, kooperativní hry.

Koučovací přístup v kariérním poradenství

Termín: 11. 10. a 25. 10. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Zlín

Naučíte se klást otevřené otázky podněcující myšlení klientů/žáků/rodičů, vyzkoušíte si strukturu kariérního rozhovoru za využití metody GROW jako jasného, logicky navazujícího sledu otázek a efektivní struktury rozhovoru a efektivně stanovovat SMART cíle.

Krizová intervence v praxi 1

Termín: 13. 10. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Krizová intervence je zaměřena na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, např. vyhrocená situace v rodině, úmrtí blízké osoby, ztráta, sebevražedné… Akční cena!

Smysluplné třídnické hodiny

Termín: 13. 10. 2022
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Zlín

Cílem kurzu je poskytnout teoretické a praktické informace k tématu třídnických hodin, naučit účastníky hry, které je možno během TH použít a rozšířit repertoár možností zvládání rizikových situací. Cíl TH, struktura, icebreak techniky, hry na podporu zdravých vztahů ve třídě, kooperativní hry.

Emoční koučování dětí

Termín: 18. 10. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Zlín

Jak koučovat dítě, aby se celý proces obešel bez stigmatizace a podobal se bez nadsázky pohádce? Jak naučit děti, aby zažívaly úspěch, posilovaly své sebevědomí a učily se hledat řešení?