Krizová intervence v praxi 2

Termín: 6. 12. 2021
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Kurz navazuje na kurz KI 1 a jeho cílem je poskytnout účastníkům další rozšiřující informace o práci se specifickými projevy klienta v krizi – agrese, panika, mlčení, manipulace

Práce s agresivními projevy klienta

Termín: 10. 12. 2021
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Cílem kurzu je seznámit se se základními principy práce s agresivními projevy klienta a zároveň vlastními negativními pocity vyvolanými těmito agresivními projevy.

Krizová intervence v praxi 1

Termín: 14. 1. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Krizová intervence je zaměřena na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, např. vyhrocená situace v rodině, úmrtí blízké osoby, ztráta, sebevražedné…

Práce s agresivními projevy klienta

Termín: 17. 1. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Cílem kurzu je seznámit se se základními principy práce s agresivními projevy klienta a zároveň vlastními negativními pocity vyvolanými těmito agresivními projevy.

Krizová intervence v praxi 1

Termín: 21. 2. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Krizová intervence je zaměřena na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, např. vyhrocená situace v rodině, úmrtí blízké osoby, ztráta, sebevražedné…

Emoční koučování dětí

Termín: 4. 3. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / on-line

Jak koučovat dítě, aby se celý proces obešel bez stigmatizace a podobal se bez nadsázky pohádce? Jak naučit děti, aby zažívaly úspěch, posilovaly své sebevědomí a učily se hledat řešení?