INTECO – Integrativní kouč

Termín od: 5. 2. 2024
Termín do: 28. 2. 2025
Čas: 9:30 – 17:00 (9:00 - 16:30)
Místo: Ostrava/ Online ZOOM (mikrofon + kamera)

203 hod. Integrace 4 koučovacích stylů: Výkonový koučink s jasnou strukturu, Systemický koučink a jeho podrobné popisy vnitřních zdrojů, Koučování inspirované M. H. Ericksonem a NLP se zaměřením na hodnoty, Všímavý koučink vede ke všímavosti k prožitkům a emocím.

Koučink (nejen) ve výchově a vzdělávání

Termín od: 5. 2. 2024
Termín do: 28. 5. 2024
Čas: 9:30 - 17:00 (9:00–16:30)
Místo: Ostrava/ Online ZOOM (mikrofon + kamera)

80 hod. Naučíte se aplikovat koučink ve své práci (manažerské, poradenské, ve výchově či vzdělávání) za využití „na řešení zaměřeného“ koučování jednotlivců i skupiny/týmu.

Emoční koučování dětí

Termín: 7. 2. 2024
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava a On-line na ZOOM

Jak koučovat dítě, aby se celý proces obešel bez stigmatizace a podobal se bez nadsázky pohádce? Jak naučit děti, aby zažívaly úspěch, posilovaly své sebevědomí a učily se hledat řešení? Dozvíte se na kurzu.

Krizová intervence v praxi 2

Termín: 9. 2. 2024
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Práce ve specifických situacích (smrt, umírání, doprovázení) a se specifickými projevy klienta v krizi (panika, mlčení, manipulace). Nácviky rozhovorů, prohloubení dovednosti vést krizově intervenční rozhovor.

Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev

Termín: 13. 2. 2024
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Trénink prezentačních dovedností jako stěžejní přenositelné kompetence se zaměřením na zdokonalení v přesvědčivém projevu. Jak zvládat trému, modulace hlasu, neverbální projev, desatero úspěšné prezentace, vytváření příběhů. Inspirujete se, jak prezentační dovednosti učit své klienty.

Mindfulness pro dospělé

Termín: 13. 2. 2024
Čas: 8:30 - 15:30
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Rozviňte svou všímavost skrze nácvik technik (zakotvení, všímavé vedení, 3 kontrolky štěstí atd.) v sebepéči i jako dovednost v práci s klienty. Synoptickém pojetí osobnosti, fungování mozku v oblasti návyků, Mettá meditace, Meditaci klidu, to vše na kurzu Mindfulness pro dospělé.

Kompetence k učení

Termín: 27. 2. 2024
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava/ Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Co mají společného učební styly a průmysl 4.0? Zavážete si tkaničku jako Ian Fieggen? A co Kolbův cyklus a puzzle motivace?

Kariérové poradenství a koučování

Termín od: 4. 3. 2024
Termín do: 17. 9. 2024
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava/Online ZOOM (mikrofon + kamera)

80 hod. z praxe pro praxi kariérových poradců. Kariérní diagnostika. Vedení kariérních rozhovorů se zaměřením na práci s vizí budoucnosti a stanovování cílů. Rozhodovací techniky. Inspirace pro skupinové poradenství, kreativní a sebepoznávací techniky a rozvoj přenositelných kompetencí.

Úvod do kariérového poradenství a koučování

Termín: 4. 3. 2024
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Kariérní diagnostika. Sebepoznávací hry. Kompetence pro trh práce. Koučink – základní principy vedení kariérového poradenství / rozhovoru a využití koučovacího nástroje Škála při práci se skupinou/třídou i jednotlivcem..