Termín: 31. 5. 2024
Čas: 9:00–16:00
Místo: On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Zlevněná cena pro studenty - samoplátce 2 500 Kč (do poznámky uveďte student a školu). Zlevněná cena platí pro první řádné studium SŠ, VŠ max do věku 26 let. Slevu je možné uplatnit po odeslání elektronického výpisu potvrzení o studiu.

Zlevněná cena 2 500 Kč pro účastníky výcvikového kurzu "INTECO - integrativní kouč" (do poznámky uveďte účastník INTECA).

Sleva pro samoplátce na každý třetí absolvovaný kurz za obdobní daného školního roku (září - červen) a to ve výši 500 Kč na třetí absolvovaný kurz (do poznámky uveďte třetí kurz).

Akreditace: MŠMT DVPP: č.j. MSMT-781/2023-1-182 Koučování dětí/žáků (3-12 let)
MŠMT DVPP: MSMT-21589/2021-3-764 Koučování dětí (webinář)
MPSV č.j. A2021/1203-SP/PC/PP/VP Koučování dětí pro sociální pracovníky
8 vyuč. hodin

Jak koučovat dítě, aby se celý proces obešel bez stigmatizace a podobal se bez nadsázky pohádce? Jak naučit děti, aby zažívaly úspěch, posilovaly své sebevědomí a učily se hledat řešení? Dozvíte se na kurzu.

Cíle

Účastníci si z kurzu odnesou znalost:

  • specifik koučovacího přístupu k dětem ve věku cca 3-12 let
  • teoretických poznatků pro aplikaci v konkrétních situacích
  • návodu, jak se tvořivě a nehodnotícím způsobem vypořádat s širokou paletou obtíží a náročných výchovných situací
  • konkrétních postupů, jimiž mohou dítě provázet k větší spokojenosti a motivaci

Obsah kurzu

  • Základní principy a specifika koučování dětí (využití koučovacího přístupu u dětí dle věku – děti MŠ / žáci  ZŠ – diskuse, příklady)
  • Práce s emocemi, emoční inteligence, význam seberegulace a hlubokého napojení na dítě
  • Základní koučovací nástroje pro práci s dětmi 3 – 12 let
  • Základní principy, metody a postupy vhodné pro práci s dětmi (volně inspirováno Kids´Skills – autor Ben Furman – výklad, metodika a příklady, ukázka a práce s kazuistikou
  • Praktická aplikace teorie na konkrétní témata, modelové situace při práci a komunikaci s dětmi  – práce v malých skupinkách

Cílová skupina

Tento jednodenní zážitkový seminář je určený pro pedagogy MŠ a ZŠ, psychology pracující s dětmi a rodinou, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a rovněž pro studenty těchto oborů.

 

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v rámci České republiky (příp. i Slovenské republiky) – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba. Možnost objednání i on-line kurzu.

Děti se snadno vypořádají s nejrůznějšími potížemi, budou-li mít na své cestě průvodce, který je kreativně a přiměřeně věku povede k rozvojovému typu přemýšlení. Zaměříme-li se spíše než na problém, na jeho řešení, ušetříme dítěti i sobě samým mnoho energie, kterou můžeme plnohodnotně využít pro emoční pohodu dítěte a první akční kroky ke kýženému cíli. Jak koučovat, aby se celý proces obešel bez stigmatizace a podobal se bez nadsázky pohádce? Odpověď naleznete na tomto semináři plném teoretických i praktických návodů, jak naučit děti, aby zažívaly úspěch, posilovaly své sebevědomí a přitom se učily, že všechny potíže mají své (často jednoduché) řešení.

Pro děti „pubertálního“ věku doporučujeme kurz Koučování žáků ZŠ, SŠ.

Chcete se přihlásit na kurz?