Všeobecné podmínky pro kurzy

Po odeslání objednávky kurzu obdržíte informační e-mail s pokyny k platbě kurzovného. Úhrada je podmínkou závazné rezervace místa v kurzu. Po připsaní platby na účet organizátora odešleme potvrzení o platbě.

S případnými dotazy týkajícími se plateb za kurzy a jejich fakturace se prosím obracejte na adresu koordinace@cepsys.cz (např. organizace požadující vystavení tzv. proforma faktur pro rezarvační úhradu,…)

Zlevněné ceny a slevy (zlevněná cena/sleva uvedena v nabídce jednotlivých kurzů na cepsys.cz):

  • Zlevněná cena pro studenty samoplátce jednodenních až dvoudenních kurzů – platí pro první řádné studium SŠ, VŠ max do věku 26 let. Slevu je možné uplatnit po odeslání elektronického výpisu potvrzení o studiu.
  • Sleva na každý třetí absolvovaný kurz za obdobní daného školního roku (září – červen). Sleva se týká jednodenních až dvoudenních kurzů.
  • Zlevněná cena na jednodenní až dvoudenní kurzy pro účastníky výcvikového kurzu „INTECO – Integrativní kouč„.

Formy vzdělávání – místo kurzu:

  • prezenční na adrese realizátora Ostrava, Dvorní 756/9
  • on-line – prostřednictvím platformy ZOOM – interaktivní práce vyžaduje samostatný počítač s kamerou a mikrofonem v soukromém prostoru bez pracovního vyrušení, přispívá k pohodě všech účastníků. Zapnutá kamera nahrazuje face to face komunikaci.
  • kombinovaná – On-line synchronní vzdělávací forma – kombinace videokonference s prezenční formou – prezenční účast pro klienty z okolí, klienti vzdálenější, v karanténě apod. se připojují prostřednictvím platformy ZOOM s využitím videokonferenčního systému Logitech Webkamera GROUP. Každý on-line klient má připravený vlastní počítač s mikrofonem a kamerou v soukromém prostoru bez pracovních vyrušení. Využití tohoto systému umožňuje zapojovat obě skupiny klientů rovnocenně, pracují dohromady, ve skupinách, ve dvojicích, kladou dotazy, zapojují se do diskuze – nahrazuje face to face účast.

V případě nabídky kombinované formy vzdělávání proběhne prezenční forma v případě nadpolovičních většiny, min. 5 a více zájemců preferujícícho tuto formu.

O realizaci kurzu v daném termínu rozhodujeme ve vazbě na obsazenosti kurzu (přijaté platby), nejpozději 7-14 dní předem (dle požadavků lektora). Současně Vám zašleme podrobnější informace ke kurzu (případně info s dobropisem a vratku platby). Rovněž Vás budeme U nabídky kombinované formy vzdělávání vás budeme informovat o způsobu realizace vzdělávání .

Zrušení účasti s vystavením dobropisu a navrácením zaplacené částky je možné nejpozději 21 a více dnů před zahájením kurzu.

Účast na školení lze také po dohodě bezplatně odložit nebo převést na někoho jiného. Finanční vztahy mezi původním a náhradním účastníkem řeší výhradně původní účastník.

Manipulační poplatek za mimořádné platby je 100 Kč (např. při vrácení peněz).

Realizátorem kurzů je Škola manažerského rozvoje s.r.o., Dvorní 756/9, 708 00 Ostrava, IČ 64611876, neplátce DPH. Kontaktní osoba Ing. Soňa Macíčková, sona.macickova@smrov.cz, tel. 605 876 812

Děkujeme.