Termín: 12. 12. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava/Online na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Zlevněná cena pro studenty - samoplátce 2 500 Kč (do poznámky uveďte student a školu). Zlevněná cena platí pro první řádné studium SŠ, VŠ max do věku 26 let. Slevu je možné uplatnit po odeslání elektronického výpisu potvrzení o studiu.

Zlevněná cena 2 500 Kč pro účastníky výcvikového kurzu "INTECO - integrativní kouč" (do poznámky uveďte účastník INTECA).

Sleva na každý třetí absolvovaný kurz za obdobní daného školního roku (září - červen) a to ve výši 500 Kč na třetí absolvovaný kurz (do poznámky uveďte třetí kurz).

Akreditace: MPSV A2021/1204-SP/PC/PP/VP (Kreativní techniky a práce s koučovacími kartami v práci sociálního pracovníka)
MŠMT DVPP č. MSMT- 10249/2020-2-393 prezenčně, MSMT-14033/2021-1-588 online (Kreativní přístup v kariérovém poradenství a práce s kariérními
kartami)
8 vyuč. hodin

Inspirace k využití kreativních technik – různé karty a jejich využití v procesu poradenství, práce s tělem, představivostí, modelování, kresba.

Cíle

Cílem kurzu zaměřeného na Kreativní přístup v poradenství je předat účastníkům inspiraci k využití různých kreativních technik (práce s tělem, představivostí, modelování, kresba, karty, které jsou běžně dostupné). Účastníci si z kurzu odnesou konkrétní způsoby využití kreativních technik a karet ve své práci s klienty a mohou je ihned aplikovat do své praxe.

Obsah kurzu

Kreativní techniky a jak je využít v procesu vedení rozhovoru s klientem při:

 • navázání kontaktu s klientem,
 • práci se sebereflexí klienta a sebepoznání,
 • mapování zdrojů, úspěchů a strategií zvládání,
 • práci s jednotlivcem, rodinou či skupinou,
 • vykreslení budoucností, vizí,
 • práce s hodnotami, smyslem života
 • motivace a plánování kroků v kariéře

Kreativní práce s metaforou Létajícího balónu jako jednotícího konceptu pro vedení rozhovoru s klientem za využití různých typů karet

12 různých typů karet: karty emocí, karty příběhů, obrázkové karty, žolíkové karty, abstraktní karty a další

Proč karty fungují – principy imaginace, projekce, asociace, práce s metaforou

Cílová skupina

Program je určen pomáhajícím profesionálům, psychologům, sociálním pracovníkům, koučům, kariérovým poradcům, pedagogům a studentům těchto oborů, kteří mají chuť zapojit do své práce kreativní prvky.

Reference

Zpětné vazby účastníků on-line kurzů

„Sylvi, jak už jsem Ti říkala při závěrečné zpětné vazbě, jsi vynikající lektorka. Semináře s Tebou ubíhají, jsou v pohodě, přinesou mi vždy spoustu nových impulzů, jak pro moji práci, tak pro rozvoj vlastní osobnosti. Nikdy se nenudím a ani si nepřeji, aby seminář už konečně skončil (a že jsem takových vzdělávacích aktivit zažila!). Moc se mi líbí i Tvůj vstřícný a trpělivý přístup uchazečům a schopnost skupinu stmelit i při on-line výuce. Děkuji. Miriam“

„Odnáším si potvrzení, že dosavadní způsob práce je správný, inspiraci pro další práci, sebezkušenost a nové praktické informace k práci s kartami a dalšími technikami použitelnými při kariérovém poradenství. Vzkaz lektorce: Jste úžasná, moc se těším na další setkání.“

Zpětné vazby účastníků prezenčních kurzů

„Jedním slovem BÁJEČNÉ! Úžasná atmosféra, bezpečné prostředí, zábava, humor, přijetí, podněty k zamyšlení. Odnáším si:

 • spoustu inspirace, námětů pro práci s klienty,
 • spoustu technik, jak a co využít s klienty,
 • kontakty na moc milé lidi z oboru, stejné nadšence, jako já,
 • nadšení se ještě víc vzdělávat v kariérovém poradenství,
 • touhu hned to vyzkoušet s klienty.

Přínosem kurzu pro mne je lepší sebepoznání a sebereflexe a přehled o tom, jaké existuje portfolio karet a jak s nimi zacházet. Budu se těšit na další kurzy s Vámi!“

„Děkuji za velmi příjemný a kvalifikovaný kurz a pozitivní atmosféru celého kurzu. Jsem velmi spokojena! Získala jsem další návody, jak přistupovat ke svým klientům kreativní formou, konkrétní metody a vysvětlení metodiky. Mám nápady a inspiraci pro využití karet v kariérové poradenství i v dalších předmětech.“

„Děkuji za velmi příjemný kurz, byl veden odborně a kvalifikovaně. Odnáším si mnoho nových znalostí a způsobů, jak s kartami pracovat, široké portfolio jejich využití a jaké karty vůbec jsou na trhu.“

„Už se moc těším na konkrétní využití poznání z kurzu při práci s klienty. Přínosný byl poznatek, jak karty využít i při práci ve skupině a další posun v sebereflexi.“

„Seznámil jsem se s různými typy obrázkových karet, dodal jsem si odvahu pro práci s lidmi, odnáším si sadu technik pro práci s klienty. Máte velmi příjemné vystupování.“

„Z kurzu si odnáším to, co jsem chtěla – poznatky o práce s kartami se mi propojily s poznatky z kurzu integrativního koučinku. Již mám větší představu, jak karty využít. Přínosem pro mě byla metafora létajícího balónu a jsem natěšená, jak všemožně lze karty využít v koučinku a poradenství.“

„Karty jsou super nápad použít k rozmluvení klienta.“

„Také bych ještě jednou ráda poděkovala za tento kurz, moc se mi líbil a karty jsem si už objednala, těším se, jak jich budu moci využít.“

„S odstupem hodnotím přínos kurzu – hodně toho využiji v praxi a to je skvělé. Mám ráda teoretická východiska, ale chápu, že v jednodenním kurzu není moc prostoru. Už se těším, až na podzim předhodím karty cvičitelům fitness, pro které mám přednášku.. :)“

„Moc se mi líbily zkušenosti, které lektora s námi sdílela a za ty moc děkuji!“

Účastníci „z dálky“ uveďte do poznámky formu absolvování(prezenčně / on-line).

Chcete se přihlásit na kurz?