PhDr. Sylvie Navarová

PhDr. Sylvie Navarová

Služby: psychoterapie, hypnóza, supervize, koučink, kariérové poradenství, lektorská činnost

Jsem vedoucí psycholog Centra. Působím jako poradenský psycholog, psychoterapeut a hypnoterapeut od roku 2005. Jsem zapsaná v seznamu supervizorů zde, mentorů ČAP.

Ke každému klientovi přistupuji velmi individuálně a způsob psychologické práce volím ve spolupráci s ním tak, aby byl užitečný a vedl k dobrému výsledku. Využívám zejména na řešení zaměřený přístup práce s klientem, hypnózu a prvky prožitkových terapií. Mým mottem je: „Všechna řešení nosíme v sobě“ a baví mne řešení s klienty objevovat. V letech 1996-2005 jsem působila v oblasti psychologie práce a personalistiky a kariérovému poradenství se věnuji stále. Mé projekty Kariérový koučink do škol a poradenský program „Jsem na křižovatce a mám možnost volby“ byly oceněny Národní cenou kariérového poradenství (2013, 2015). Vedu zážitkové kurzy o Hypnóze, Stress managementu, Sebepoznání, Kariérovém poradenství a koučování či 203 hodinový výcvik v koučování INTECO – Integrativní kouč a podpůrné skupiny pro jednotlivce a páry, např. pro rodiče děti s ADHD, PAS. Pomáhajícím profesionálům poskytuji systemické a expertní supervize.

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci, jednooborovou psychologii, složila rigorózní zkoušku z psychologie (PhDr.). Dále jsem vystudovala obor personální management (Bc.) tamtéž. Mé další vzdělávání: psychoterapeutický 800 hodinový výcvik Strategická komunikační psychoterapie a hypnoterapie M. H. Ericksona, kurz klasické hypnózy v Kroměříži u Prof. Stanislava Kratochvíla (I. a II.,celkem 80 hod.), rozšířený 500 hodinový výcvik Systemické koučování a supervize INSTITUTu S&K HERMÉS Praha, výcvik prevence školního násilí PROFKREATIS Bratislava, a mnohé další. Jsem členem České asociace pro psychoterapii, Společnost rodinných a systemických terapeutů a Asociace integrativních koučů. Publikuji příspěvky z poradenské, terapeutické a koučovací praxe a aktivně vystupuji na konferencích.

Další informace o mne vč. autorských článků naleznete zde.

Telefon: +420 605 214 849

E-mail: sylvie.navarova@smrov.cz