PhDr. Sylvie Navarová

PhDr. Sylvie Navarová

Služby: psychoterapie, hypnóza, supervize, koučink, kariérové poradenství, lektorská činnost

Vedoucí psycholog našeho Centra psychologických služeb. Působí jako poradenský psycholog, psychoterapeut a hypnoterapeut od roku 2005. Jsem zapsaná v seznamu supervizorů zde, v seznamu kvalifikovaných supervizorů pro potřeby členů České asociace pro psychoterapii i dalších odpovědných psychoterapeutů zde a v seznamu mentorů ČAP.

Ke každému klientovi přistupuje individuálně a způsob psychologické práce volí ve spolupráci s ním tak, aby byl užitečný a vedl k dobrému výsledku. Využívá zejména na řešení zaměřený přístup práce s klientem, hypnózu a prvky prožitkových terapií. Jejím mottem je: „Všechna řešení nosíme v sobě“ a baví ji řešení s klienty objevovat. V letech 1996-2005 působila v obchodních a výrobních firmách v oblasti psychologie práce a HR a kariérovému poradenství se věnuje stále. Její projekty „Kariérový koučink do škol“ a poradenský program „Jsem na křižovatce a mám možnost volby“ byly oceněny Národními cenami kariérového poradenství (v letech 2013, 2015). Vede zážitkové kurzy Stres managementu a prevence vyhoření, Sebepoznání, Kariérového poradenství a koučování či 203 hodinový výcvik v koučování INTECO – Integrativní kouč. Pomáhajícím profesionálům poskytuje systemické a expertní supervize a provází Supervizními councily.

Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, jednooborovou psychologii, složila rigorózní zkoušku z psychologie (PhDr.). Předtím vystudovala obor personální management (Bc.) tamtéž. Další vzdělávání: psychoterapeutický 800 hodinový výcvik Strategická komunikační psychoterapie a hypnoterapie M. H. Ericksona, kurz klasické hypnózy v Kroměříži u Prof. Stanislava Kratochvíla (I. a II.,celkem 80 hod.), rozšířený 500 hodinový výcvik Systemické koučování a supervize INSTITUTu S&K HERMÉS Praha, výcvik prevence školního násilí PROFKREATIS Bratislava, a mnohé další. Je členem České asociace pro psychoterapii, Společnost rodinných a systemických terapeutů a Asociace integrativních koučů. Publikuje příspěvky z poradenské, terapeutické a koučovací praxe a aktivně vystupuje na konferencích.

Další informace o Sylvii vč. autorských článků naleznete zde.

Telefon: +420 605 214 849

E-mail: sylvie.navarova@smrov.cz