Termín: Možnost registrace. Termín brzy zveřejníme.
Čas: 9:00–16:00
Místo: On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Zlevněná cena pro studenty - samoplátce 2 500 Kč (do poznámky uveďte student a školu). Zlevněná cena platí pro první řádné studium SŠ, VŠ max do věku 26 let. Slevu je možné uplatnit po odeslání elektronického výpisu potvrzení o studiu.

Zlevněná cena 2 500 Kč pro účastníky výcvikového kurzu "INTECO - integrativní kouč" (do poznámky uveďte účastník INTECA).

Sleva pro samoplátce na každý třetí absolvovaný kurz za obdobní daného školního roku (září - červen) a to ve výši 500 Kč na třetí absolvovaný kurz (do poznámky uveďte třetí kurz).

Akreditace: MPSV A2021/1206-SP/PC/PP/VP (prezenční i webinář)
MŠMT DVPP MSMT-14033/2021-4-588 (webinář) Kariérové poradenství - Kariérní strom
8 vyuč. hodin

Strom pro podporu sebevědomí, sebedůvěry a kariérní směřování. Sebepoznávání, hledání vnitřních zdrojů, práci s vizemi a stanovováním cílů budete schopni ihned přenést do praxe s klienty/žáky. Kombinace přístupů a technik T. Dienera a M.H.Ericksona.

Cíle

Kurz zahrnuje 8 vyučovacích hodin práce v oblasti sebepoznávání, hledání vnitřních zdrojů, práce s vizemi, stanovování cílů a způsobů jejich dosažení na podkladě originálního jednotícího prvku stromu, jehož autorkou je lektorka kurzu Sylvie Navarová, a za využití kombinace přístupů a technik T. Dienera a M.H.Ericksona.

 

Účastníci si z kurzu odnesou:

 • Seznámení s kreativní sebepoznávací technikou, kterou mohou ihned využít v práci se svými klienty
 • Využití rozvojových technik pro práci s klienty (mapování zdrojů, stanovení cílů, časová osa akčních kroků)
 • Spojení koučovacích technik do propojeného konceptu stromu
 • Techniku podporující sebepoznání, sebevědomí a sebedůvěru klientů

Obsah kurzu

 • tvorba stromu kariéry a rozvoje
 • techniky kariérového poradenství inspirované přístupem T. Dienera – vnitřní zdroje, aktivity/projekty, kvality/hodnoty
 • principy a techniky kariérového koučinku inspirované M. H. Ericksonem – cesta kariérou, práce s vizí a motivací, neurologické úrovně, časová osa, stanovení cílů a akčních kroků
 • profesní orientační diagnostika RIASEC za využití karet, motivace, cíle
 • kurz je veden formou osobního prožitku, což umožní snadnější aplikaci technik pro seberozvoj a práci s klienty do praxe

Cílová skupina

Kariéroví poradci, psychologové, pedagogové, sociální pracovníci, HR manažeři, zájemci o osobní rozvoj a změnu kariérní cesty. Všem, kteří si chtějí rozšířit kompetence v oblasti pracovního/kariérového poradenství.

Kurz je rovněž součástí výcviku Kariérové poradenství a koučování akreditovaného MŠMT v rámci systému DVPP č.j.: MSMT-32537/2020-4-839

Možnost objednat i online kurz pro organizace/školy.

Reference

 • Milá paní Sylvie, excelentně vedená výuka, spousta zajímavých tipů, co a jak dál i v této nelehké době. Děkuji za Vaši trpělivost i při vysvětlování práce s on-line prostředím, Vaše pozorné naslouchání nás všech, schopnost být všude, kde Vás bylo potřeba, ohromnou koncentraci, profesionalitu. Ze semináře si z obou dnů odnáším jen to pěkné, spoustu věcí jsem si ujasnila, navázala i nějaké pracovní kontakty, získala jsem množství velmi důležitých doplňujících informací. Seminář jsem volila instinktivně, prostě jsem hledala, až mě zaujaly Vaše stránky. byla to pro mě správná volba. Oba dny jsem si fakt užila a těším se na další vzdělávání. Moc Vám za vše děkuji, s úctou Miriam“
 • „Během kurzu jsem se cítila velmi příjemně. Online prostředí nakonec bylo možní i příjemnější, neboť  jsem měla na vše dosatek času a mohla jsem tvořit doma. Lektorka byla vřelá a profesionální, perfektně přichystané online protředí. Klobouk dolů! Odnáším si novou celistvou metodu, kterou se teším až využiji v praxi. Děkuji za skvělě provedený seminář!
 • Odnáším si hlavně tedy vypracovaný kariérní strom a informace, které budu postupně zpracovávavat v mé praxi, dále nové techniky, jak pracovat s klientem.  Kariérní strom, který jsem do té doby neznala. Bylo hezké, že jsme si řekli, že to nemusí být jen strom, ale například i dům či hrad – podle klienta. Cítila jsem se dobře, lektora má příjemný hlas, nebylo nic, co by mi vadilo. Vzkaz lektorce: Líbí se mi Váš přístup. Je fajn, že je seminář interaktivní – člověk tedy udrží nenásilně pozornost a baví ho to.  Nejdříve jsem se bála, že u toho tak nevydržím (jako tomu bylo u jiných seminářů, kde s námi nijak nekomunikovali). Ale celkově se  mi to líbilo, nic bych neměnila.
 • Cítila jsem se moc dobře a nechybělo mi nic. Měla jsem strach z toho, jak vydržím při práci on-line tak dlouho, ale uteklo to rychle – prostě mě to „vtáhlo“, dokonce jsme si krásně při práci i odpočinula. Odnáším si spoustu námětů, nápadů, ujasnění toho, co jsem si myslela, že už vím. Chuť do další práce s klientem. Přínosy kurzu: Poznání, jak vést kariérová koučink v případě nutnosti on-line a náměty ke skupinové práci; kontakt s lidmi z oboru, osobní poznání a ujasnění si své profesní cesty.
 • Děkuji za přínosný kurz a těším se na pokračování… Když kurz probíhal, cítila jsem se pohodově, fajn, radostně. Odnáším si metaforu stromu a jeho využití v KP. 3 přínosy semináře: 1. využití kariérového stromu ve skupině a technice on line prostředí, 2. práce s kartami, 3. hodnoty (návodový seznam).
 • Cenné pro mne byly praktické zkušenosti a znalosti při aplikaci kariérního stromu, uvědomění si silné, slabé stránky, své hodnoty a úspěchy, typ temperamentu, motivační karty. Vzkaz lektorce: jste moc milá, znalá, trpělivá.
 • Atmosféra a sdělení informací bylo skvělé. Odnáším si spoustu nových informací. Zjistila jsem nebo spíš ujistila se, že je to důležitá práce, že musím zapracovat na časové dotaci pro žáky. A uvědomila jsem si, co pro mě osobně je důležité. Výborný seminář, děkuji :)
 • Perfektní, živý, poutavý výklad s praktickými podněty a příklady. PROSTĚ SKVĚLÉ!!! Cítila jsem se příjemně, uvolněně a komfortně. Odnáším si cenné informace, novou metodu a spoustu námětů. Dále karty s Ovečkama a Hodnoty, hlavně super inspiraci pro novou práci.
 • Vzkaz lektorovi: Jste báječná a velmi mi sedí Váš projev a způsob komunikace. V průběhu semináře jsem cítila, že jsem tu správně a velmi bezpečně. Odnáším si spoustu praktických typů do hodin Volby povolání. Konkrétně si odnáším techniku Kariérní strom a práci s ním se žáky, setkání s velmi inspirativními lidmi, svůj vlastní Kariérní strom.
 • Moc děkuji, opět to bylo velmi přínosné. Odnáším si novou metodu / formu práce se žáky, kterou ihned využiji v hodinách volby povolání. Osobní přínos – pohled na své příležitosti a osobní růst.

Chcete se přihlásit na kurz?