Termín: 22. 9. 2023 (8. 6. 2023 - OBSAZENO!)
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro zaměstnance registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (do poznámky vložte odkaz na zápis vaší organizace v registru https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
a pro studenty-samoplátce, do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing. (limit do 26 let)

Akreditace: Krizová intervence v praxi I., MPSV č. A2021/0827-SP/PC/PP
Základy krizové intervence (webinář), DVPP č.j. MSMT-14033/2021-1-588
Krizová intervence, DVPP č.j. MSMT- 8601/2019-2-429
8 vyuč. hodin

Cílová skupina

Kurz využijí všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích – lékaře, zdravotní sestry, pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči, osobní asistenty apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

 

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní povědomí o principech krizové intervence a zvýšit tak jejich kompetence při práci s klienty v krizi. Dále seznámit účastníky se základní strukturou intervenční komunikace s klientem v krizi a postup si nacvičit. Je postaven na příkladech z praxe. Kurz účastníkům pomůže zvědomit si vlastní limity a hranice a práci s nimi a využívat techniky práce se sebou.

Na tento základní kurz navazuje Krizová intervence 2, která rozšiřuje témata práce s náročnými projevy klientů jako je agrese, panika, mlčení, pasivita či manipulace, suicidální tendence, a to jak objasněním jednotlivých náročných projevů a pak především širším prostorem pro nácvik vedení rozhovorů v modelových situacích.

Obsah kurzu

 • Definice, typologie a fáze krize, řešení – co můžeme sami
 • Definice, typy a principy krizové intervence
 • Náročné projevy klienta (panika, ohrožení na zdraví či životě)
 • Úskalí a limity krizové intervence, sebepéče, vlastní limity a psychohygiena

Reference

Reflexe z on-line kurzů:

 • Chtěla bych Vám moc poděkovat za skvělý seminář. Odnesla jsem si toho opravdu hodně a po celou dobu jsem se cítila velmi příjemně. Vůbec mi nevadila ani online forma, naopak. Byla bych moc ráda, pokud byste udělali další, navazující workshop,více zaměřený na krizovou intervenci face to face.
 • Děkuji za skvělý kurz, beze zbytku naplnil mé očekávání! Vše bylo srozumitelné, v dobrém tempu, oceňuji přístup s humorem. Doufám, že se s Vámi v budoucnu potkám na nějakém pokračovacím kurzu 🙂
 • Vzkaz lektorce: Máte můj obdiv. Vést sama online osmihodinový seminář, být plná energie, usmívat se, udržet pozornost frekventantů, být zajímavá a milá to je obrovský výkon. Bylo z Vás cítit, že svoji práci děláte ráda, máte zkušenosti. A máte schopnost je předávat dál. Velmi děkuji. Pokud by byl „druhý díl“ semináře, ráda se zúčastním.
 • Chtěla bych moc poděkovat za to, jak byl kurz vedený. Po technické a organizační stránce probíhalo vše bez problému. Měla jste obsah pěkně strukturovaný, dokázala jste vždy vše hezky vysvětlit, doplnit o poznatky z praxe, reagovat na dotazy a poznámky… Navíc máte velmi příjemné vystupování, a proto jsem se cítila komfortně i přes PC obrazovku. Přeji Vám pevné zdraví a ať se Vám daří, a to nejen po profesní stránce. Doufám, že se třeba ještě někdy na podobné vzdělávací akci potkáme. Mějte se hezky 🙂
 • Když seminář probíhal, cítila jsem se velmi příjemně. Paní lektorka je velice sympatická, příjemná a přijímající. Měla jsem jistotu, že cokoliv řeknu (nebo kdokoliv jiný), tak bude vyslyšeno. Celý seminář se nesl v pohodové atmosféře, ale zároveň byl velmi bohatý na získané poznatky, přestože musel být vzhledem k situaci převeden do on-line podoby. Vážím si toho. Odnáším si především nějaké základní poznatky ohledně krizové intervence, s čímž jsem se na tento kurz i přihlašovala. Určitě si také odnáším mnoho tipů a rad, zajímavých myšlenek a zkušeností, ať už od paní lektorky, tak od kolegyň, které se kurzu zúčastnily. Kurz také podpořil moji chuť se o toto téma dále zajímat a dále se v něm vzdělávat…
 • Odnáším si plno nových poznatků a asi 8 popsaných listů plných poznámek a myšlenek, které mne zaujaly a které bych chtěla dále rozvíjet. Chtěla bych Vám moc poděkovat, protože jsem měla prvotně obavy, zda se tato zkušenost vyplatí, zda stojí za to investovat finance atp. a po této zkušenosti nemám sebemenší pochybnosti. Mimo jiné mě seminář zaujal nejen v rámci možnosti rozvoje v profesní oblasti, ale donutil mne zamyslet se i nad osobním přístupem a vlastním životem.  Díky za to, co děláte!
 • Díky za přehlednost, ukázky, diskuse. Vlastně jste s námi odvedla dost dobrou krizovou intervenci :-))
 • Odnáším si ucelený přehled o tématu, ujištění, že péče o sebe je u pomáhajících profesí na prvním místě, podpora v budoucnu navázat na dlouhodobý kurz, vyslechnutí si příběhů jak lektorky, tak dalších účastníků, kteří nám ochotně předávali své zkušenosti. Ráda bych také dodala, že mi bylo velice příjemně v průběhu semináře a lektorka mi byla velmi sympatická. Bylo vidět, že je opravdu velmi zkušená a pro práci zaujatá. Jsem ráda, že nám mohla lektorovat právě ona a přeji ji i další spokojené účastníky kurzu.

Krizová intervence je krátkodobá, jednorázová pomoc zaměřena na podporu při zvládání náročných životních situací (např. vyhrocená situace v rodině, úmrtí blízké osoby, ztráta, sebevražedné myšlenky, …), které přesahují možnosti jednotlivce danou situaci zvládnout svými obvyklými strategiemi. Emoce spojená s náročnou situací je zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí či nepředvídatelností. Krizová intervence je specializovaná, časově omezená psychosociální pomoc zaměřena na akutní potíže klienta. Jejím cílem je ohraničení akutního krizového stavu, zeslabení intenzity krize a stabilizace klienta.

Účastníci tohoto kurzu získávají pro Krizová intervence 2 a Krizová intervence 3 (Dětský klient v krizi a syndrom CAN) zvýhodněnou cenu.

 

 

Chcete se přihlásit na kurz?