Termín: 9. 2. 2024
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Zlevněná cena pro studenty - samoplátce 2 500 Kč (do poznámky uveďte student a školu). Zlevněná cena platí pro první řádné studium SŠ, VŠ max do věku 26 let. Slevu je možné uplatnit po odeslání elektronického výpisu potvrzení o studiu.

Zlevněná cena 2 500 Kč pro účastníky výcvikového kurzu "INTECO - integrativní kouč" (do poznámky uveďte účastník INTECA).

Sleva na každý třetí absolvovaný kurz za obdobní daného školního roku (září - červen) a to ve výši 500 Kč na třetí absolvovaný kurz (do poznámky uveďte třetí kurz).

Akreditace: MPSV A2021/0516-SP/PC/PP
MSMT-14033/2021-1-588
8 vyuč. hodin

Práce ve specifických situacích (smrt, umírání, doprovázení) a se specifickými projevy klienta v krizi (panika, mlčení, manipulace). Nácviky rozhovorů, prohloubení dovednosti vést krizově intervenční rozhovor.

Cíle

  • Rozšířit a prohloubit znalosti z oblasti krizové intervence týkající se smrti, umírání, doprovázení.
  • Poskytnout prostor pro nácvik vedení rozhovorů v bezpečném prostředí modelových situacích.
  • Zorientovat se v oblasti práce s různými náročnými projevy klientů jako je panika, mlčení, pasivita či manipulace.
  • Seznámit se se základními specifiky z oblasti krizové intervence, kdy je klient přímo ohrožen na zdraví a životě (suicidální klient).

Obsah kurzu

V kurzu Krizová intervence v praxi 2 se zaměříme hlavně na nácviky ve specifických krizových situacích týkající se:
– smrti, umírání, doprovázení,
– práce s klientem v panice,
– jak se z pozice interventa postavit k mlčení klienta,
– jak rozpoznat v rámci krizové intervence manipulaci a jak s ní pracovat.
Je nutné mít povědomí o základech krizové intervence, které v tomto kurzu vysvětlovat nebudeme. Kurz může mít absolvovaný u nás (Krizová intervence v praxi 1) a nebo u jiného vzdělavatele v základním rozsahu 8 hod.
Těšíme se na vás v tomto kurzu, který je tematicky i obsahově náročný a věříme, že i přesto společně vytvoříme dobrou atmosféru a předáme vám potřebné znalosti.

Cílová skupina

Kurz je určen primárně pro absolventy kurzu Krizová intervence v praxi 1 u nás, účast je možná i po absolvování kurzu krizové intervence u jiného vzdělavatele v minimálním rozsahu 8 hodin. Kurz využijí všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích – lékaři, zdravotní sestry, pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči, osobní asistenty apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

 

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba.

Chcete se přihlásit na kurz?