Termín: 20. 10. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro klienty kurzu Krizová intervence I, zaměstnance registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (do poznámky vložte odkaz na zápis vaší organizace v registru https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb)
a pro studenty-samoplátce, do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing. (limit 26 let)

Akreditace: MPSV A2021/0516-SP/PC/PP
MSMT-14033/2021-1-588
8 vyuč. hodin

Cílová skupina

Kurz je určen primárně pro absolventy kurzu Krizová intervence v praxi 1 u nás, účast je možná i po absolvování kurzu krizové intervence u jiného vzdělavatele v minimálním rozsahu 8 hodin. Kurz využijí všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích – lékaři, zdravotní sestry, pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči, osobní asistenty apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

 

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba.

Cíl kurzu

  • Rozšířit a prohloubit znalosti z oblasti krizové intervence a poskytnout prostor pro nácvik vedení rozhovorů v bezpečném prostředí modelových situacích.
  • Zorientovat se v oblasti práce s různými náročnými projevy klientů jako je agrese, panika, mlčení, pasivita či manipulace.
  • Seznámit se se základními specifiky z oblasti krizové intervence, kdy je klient přímo ohrožen na zdraví a životě (suicidální klient).

Obsah kurzu

  • Náročné situace v oblasti krizové intervence.
  • Náročné projevy klienta a specifika práce s nimi – panika, agrese, mlčení, manipulace.
  • Specifika a úskalí práce se suicidiálním klientem.
  • Modelové situace.

Kurz navazuje na kurz Krizové intervence v praxi 1 a jeho cílem je poskytnout účastníkům další rozšiřující informace o práci se specifickými projevy klienta v krizi a rozšiřuje již získané základní informace. Poskytuje také více prostoru pro praktické ukázky a nácviky vedení rozhovorů v modelových situacích. Je postaven na příkladech z praxe a možnosti si v bezpečném prostředí v modelových situacích komunikaci s klientem v krizi vyzkoušet.

Chcete se přihlásit na kurz?