Termín: 18. 5. 2024
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Zlevněná cena pro studenty - samoplátce 2 500 Kč (do poznámky uveďte student a školu). Zlevněná cena platí pro první řádné studium SŠ, VŠ max do věku 26 let. Slevu je možné uplatnit po odeslání elektronického výpisu potvrzení o studiu.

Zlevněná cena 2 500 Kč pro účastníky výcvikového kurzu "INTECO - integrativní kouč" (do poznámky uveďte účastník INTECA).

Sleva pro samoplátce na každý třetí absolvovaný kurz za obdobní daného školního roku (září - červen) a to ve výši 500 Kč na třetí absolvovaný kurz (do poznámky uveďte třetí kurz).

Akreditace: MPSV A2021/0516-SP/PC/PP Krizová intervence v praxi 2
MSMT-14033/2021-1-588 Základy krizové intervence 2
8 vyuč. hodin

Práce ve specifických situacích (smrt, umírání, doprovázení) a se specifickými projevy klienta v krizi (panika, mlčení, manipulace). Nácviky rozhovorů, prohloubení dovednosti vést krizově intervenční rozhovor.

Cíle

  • Získat znalosti z oblasti krizové intervence týkající se smrti, umírání, doprovázení.
  • Poskytnout prostor pro nácvik vedení rozhovorů v bezpečném prostředí modelových situacích.
  • Zorientovat se v oblasti práce s různými náročnými projevy klientů jako je panika, mlčení, pasivita či manipulace.
  • Seznámit se se základními specifiky z oblasti krizové intervence, kdy je klient přímo ohrožen na zdraví a životě (suicidální klient).

Obsah kurzu

V kurzu Krizová intervence v praxi se zaměříme hlavně na nácviky ve specifických krizových situacích týkající se:

  • smrti, umírání, doprovázení,
  • práce s klientem v panice,
  • jak se z pozice interventa postavit k mlčení klienta,
  • jak rozpoznat v rámci krizové intervence manipulaci a jak s ní pracovat.

Těšíme se na vás v tomto kurzu, který je tematicky i obsahově náročný a věříme, že i přesto společně vytvoříme dobrou atmosféru a předáme vám potřebné znalosti.

Základní povědomí o krizové intervenci může být výhodou, ale není vyžadováno, kurz Základy krizové intervence můžete absolvovat i následně, když vás krizově-intervenční řemeslo zaujme.

Cílová skupina

Kurz využijí všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích – lékaři, zdravotní sestry, pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči, osobní asistenty apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

 

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v rámci České republiky (příp. i Slovenské republiky) – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba. Možnost objednání i on-line kurzu.

Chcete se přihlásit na kurz?