Termín: 12. 6. 2024
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Zlevněná cena pro studenty - samoplátce 2 500 Kč (do poznámky uveďte student a školu). Zlevněná cena platí pro první řádné studium SŠ, VŠ max do věku 26 let. Slevu je možné uplatnit po odeslání elektronického výpisu potvrzení o studiu.

Zlevněná cena 2 500 Kč pro účastníky výcvikového kurzu "INTECO - integrativní kouč" (do poznámky uveďte účastník INTECA).

Sleva pro samoplátce na každý třetí absolvovaný kurz za obdobní daného školního roku (září - červen) a to ve výši 500 Kč na třetí absolvovaný kurz (do poznámky uveďte třetí kurz).

Akreditace: MPSV č.j. A2023/1036-SP/PC/PP
MSMT- 8516/2023-1-436

Řešení konfliktů za využití metody mediace vedoucí ke strukturovanému plánu řešení. Možnosti využití mediace v praxi – situace vhodné/nevhodné k mediaci. Postupy a styly při řešení konfliktu.

Cíle

Cílem semináře je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s možnostmi využití mediace, jako strukturovaného řešení konfliktu, v praxi.  Účastníci na semináři získají poznatky z oblasti řešení konfliktů za využití metody mediace vedoucí ke strukturovanému plánu řešení. Rozvinou své komunikační dovednosti a osvojí si vybrané techniky, které mohou následně aplikovat.

Obsah kurzu

  • Úvod, seznámení, očekávání; co je mediace a kde ji lze v praxi využít.
  • Konflikt a přístupy k jeho řešení – konflikty kolem nás. Sdílení zkušeností z oblasti konfliktních situací z praxe účastníků. Možnosti využití mediace v praxi – situace vhodné/nevhodné k mediaci. Definice konfliktu jeho dynamika. Užitky a ztráty z konfliktů. Postupy a styly při řešení konfliktu. Prevence konfliktů.
  • Mediační techniky, proces a fáze mediace.
  • Praktický nácvik, řešení případových studií  – Trénink vybrané techniky (facilitativní mediace). Řešení případových studií – mediace nadřízený x podřízený, pracovník x klient, rodinná
    mediace.
  • Závěr – kolokvium – společné ověření znalostí a shrnutí uplatnitelnosti nabytých dovedností v praxi.

Cílová skupina

Všichni, kdo pracují s lidmi a setkávají se s konfliktem  – nesouladem, nejednotností, ať už mezi klienty, mezi Vámi a někým druhým, či uvnitř samotných (psychologové, pedagogové, pracovníci ve školství, zdravotnictví, studenti VŠ, lektoři, kouči, zaměstnanci sociálních služeb, HR, manažeři, …)

 

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v rámci České republiky (příp. i Slovenské republiky) – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba. Možnost objednat i on-line kurz.

Chcete se přihlásit na kurz?