Smysluplné třídnické hodiny

Termín: květen 2023
Čas: 9:00 - 16:30
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Cílem kurzu je poskytnout teoretické a praktické informace k tématu třídnických hodin, naučit účastníky hry, které je možno během TH použít a rozšířit repertoár možností zvládání rizikových situací. Cíl TH, struktura, icebreak techniky, hry na podporu zdravých vztahů ve třídě, kooperativní hry.

NLP techniky pro sebepéči I.

Termín: 16. 5. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9

Cílem kurzu je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s možnostmi, jak využít NLP techniky pro sebepéči. Co se naučíte? NLP experiment, technika Kotvení, Neutralizace negativní kotvy, Submodality, Platforma dokonalosti – vše si prakticky vyzkoušíte.

NLP techniky pro sebepéči II.

Termín: 13. 6. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9

Navazující kurz na NLP techniky pro sebepéči I.. Co se naučíte? Principy NLP a jejich praktické využití, techniky Pozice vnímání a Přerámování. Cenné je sdílení zkušeností mezi účastníky semináře při zvládání náročných situací v pracovním, kolegiálním prostředí.