Nezapomínejme v současné situaci na děti! Děti jsou nejvíce zasaženy různými fake news, které se na internetu vč. sociálních sítí u dětí oblíbených TikTok, Youtube atd. šíří. A POZOR! Děti vnímají emoce dospělých. Působí na ně, o čem se rodiče baví, co v televizi sledují … I když si rodiče myslí, že „to přece děti nevnímají, my to nedáváme najevo.“ Jakékoli emoce dospělého dítě nasává a reaguje na ně podvědomě! Pokud si všimnete, že se děti chovají jinak, zklidněte v prvé řadě sami sebe. A začněte se s dětmi bavit o tom, co ony prožívají. Pokud je potřeba, pro děti je kdykoli k dispozici Linka bezpečí!