Říká se „Naděje umírá poslední“. Připomínejme si ji i v dnešních dnech: Vždycky je naděje! Naděje má ochrannou funkci před depresí.

Tato ochrana stojí na 3 pilířích:

1) Stanovení smysluplného cíle

2) Motivace k naplnění tohoto cíle

3) Umění nalézat alternativní cesty, jak lze k cíli dojít, i když se objeví překážky a plánované řešení nelze uskutečnit

Nadějeplný večer 🙏 Sylvie Navarová