Hodnoty jsou něčím, pro co má cenu žít, říká Abraham Maslow. Hodnoty dávají životu směr. Hodnoty vypovídají o tom, co považujeme v životě za nejpodstatnější, čeho si vážíme. Co má pro nás cenu? Mít či být? 🤷

E. Fromm rozlišuje dva způsoby vnímání světa, resp. přístupy ke světu:

1) Mít – orientace na majetek, zahrnuje v sobě chtivost po penězích, statcích, věcech atd. U jedinců s touto dominantní hodnotou je patrná agrese a chamtivost.

2) Být – orientace na tvorbu a změny. U jedinců s touto hodnotou je možné pozorovat touhu po poznání a sebevývoji. (Fromm, Mít, nebo být?, 2001).

I současné dění oslovuje našeho hodnoty. Koronavirus upozornil na význam ZDRAVÍ, nyní se do popředí dostává RODINA, POSPOLITOST, POMOC BLIŽNÍMU… Přeji hodnotný den ❤️ Sylvie Navarová