Rozdíly ve vnímání současné situaci. Čím je to dáno? Postoje dávají směr našemu myšlení, hodnocení situace a s tím spojeného jednání a prožívání. Jak postoje vznikají? Většina autorů považuje postoje za naučené dispozice. Učíme se v rodině, kde vyrůstáme, od lidí, s nimiž se stýkáme.

Lze postoj druhého změnit? Postoje jako naučené a proto je možné za určitých podmínek změnit. Významné postoje jsou velmi pevné a ke změně může dojít jen vlivem výrazné korektivní zkušenosti, např. katastrofa, životní krize, ztráta blízkého apod.

Změna postoje závisí na:

🤍 důvěryhodnosti (kredibilitě) a atraktivitě zdroje informace

🤍 stylu, struktuře a obsahu informace – je důležité si uvědomit rozdíl mezi logickým, racionálním argumentem a emočním sdělením.

Přeji den naplněný porozuměním sobě i druhým! Sylvie Navarová