Ku příležitosti Světového dne zdraví přinášíme 🌸 Jarní newsletter 🌸 s inspiracemi k podpoře zdraví duševního, které výrazně ovlivňuje zdraví fyzické:
Se začátkem jara, časem nových začátku a změn, bychom Vás rádi informovali o novinkách u nás.
🌸 Pro inspiraci jsme připravili dva články:

🌸 POMÁHÁME POMÁHAT:
V souvislosti s válkou na Ukrajině jsme nabídli pečujícím o uprchlíky 3 krizově intervenční on-line setkání vedené lektorkou kurzů KI Mgr. Lenkou Ottovou ZDARMA.
Dále jsme se rozhodli výnosy z kurzů Krizová intervence v praxi 2 zasílat Člověk v tísni. A tak jsme z kurzu, který proběhl 7.3. odeslali částku 23.500 Kč. Další kurz bude realizován 6. června, zveme i vás!
🌸 Seznam nabízených kurzů do prázdnin:
– Koučovací přístup v kariérním poradenství Ostrava / on-line, 26. 4. a 3. 5. 2022
– Smysluplné třídnické hodiny Ostrava / on-line, 28. 4. 2022 NOVINKA
– Stres, vyhoření a jak s nimi zacházet aneb relaxační techniky Ostrava / on-line, 5. 5. 2022
– Koučování adolescentů Ostrava / on-line, 10. 5. 2022 NOVINKA
– Mindfulness postupy v práci s dětmi Ostrava / on-line, 12. 5. 2022
– Krizová intervence I on-line, 16. 5. 2022
– NLP techniky pro sebepéči I. Ostrava, 24. 5. 2022 NOVINKA
– Mindfulness postupy v práci s teenegery Ostrava / on-line, 26. 5. 2022 NOVINKA
– NLP techniky pro sebepéči II. Ostrava, 31. 5. 2022 NOVINKA
– Krizová intervence II on-line 6. 6. 2022
– Dětský klient v krizi a syndrom CAN on-line 9. 6. 2022 NOVINKA (podmínka KI 1)
– Kariérové poradenství: Osobní portfolio Ostrava / on-line, 14. 6. 2022
– Kreativní přístup a práce s koučovacími kartami Ostrava / on-line, 21. 6. 2022
Budeme rádi, pokud Vás některý z článků, způsobů pomoci, či některý z nabízených kurzů osloví!
Přejeme hodně zdraví fyzického i psychického 🌸
za tým ŠMR/CESPYS Sylvie Navarová