Milí přátelé, kolegové, klienti,

rok 2022 je u konce. Jak byl ten Váš? Jaké vzpomínky na něj máte?

Otevírá se rok 2023. Trojka na konci letopočtu je pohádkovým číslem (známe 3 oříšky pro Popelku či 3 bratry). Součet čísel 2023 je 7, což je další číslo užívané v pohádkách (za sedmeroho horama a sedmero řekama se nachází…) Jaké pohádkově kouzelné vzpomínky si chcete vytvořit v roce 2023?

Přikládáme námět na pro reflexi roku 2022 a výhled do roku nového s názvem 3 kontrolky štěstí ze Všímavého koučinku:

Koho zajímá, jaká je naše reflexe a výhled, zveme k dalšímu čtení. Všem ostatním přejeme, ať se vám splní vše, nač se v roce 2023 těšíte!

3 kontrolky štěstí v ŠMR – CEPSYS:

 • Co se nám podařilo?

U nás ve Škole manažerského rozvoje a Centru terapeutických služeb jsme v roce 2022 realizovali pro celkem 35 krátkodobých kurzů s akreditacemi MŠMT DVPP a MPSV prezenčně, on-line či kombinací prezenční formy s videokonferencí pro účastníky odkudkoli z celého světa, nemocných, … z toho:

 • 7* kurzy zaměřené na Kariérové poradenství,
 • 13* kurzy se zaměřením na přístupy k dětem a k teenagerům (koučování, mindfulness),
 • 16* kurzy zaměřené na péči o duševní zdraví dětí, pedagogů a pomáhajících profesionálů (krizové intervence, práce s agresí, sebevražedným jednáním, syndromem CAN, zvládáním stresu).

Program Kariérové poradenství a koučování v rámci DVPP č.j.: MSMT-32537/2020-4-839 (80 hod) byl realizován 2x. Rekvalifikační program „Kouč“  – koučovací výcvik INTECO – Integrativní kouč v rozsahu 203 hod. akreditovaný č.j. MSMT-13574/2021-2 byl realizován 4x (2 * ukončen (2021-2022) a 2* zahájen (2022-2023).

Naše nabídka kurzů zde: ŠMR a CEPSYS.

Zrealizovali jsme řadu kurzů pro firmy, školy a organizace na zakázku. Koučujeme, supervidujeme, vedeme kariérové poradenství a psychologické poradenství.

Naše nabídka rozvojových aktivit zde: ŠMR a CEPSYS.

Vydali jsme nové koučovací karty – Manažerky / Týmovky LVI pro práci s týmy pracovními, rodinnými, partnerskými a rozvoj manažerských dovedností. Karty vytvořily PhDr. Sylvie Navarová a Darina Filip inspirovány testem týmových rolí a vlastní terapeutickou a manažerskou praxí. Kompletní nabídku koučovacích a terapeutických karet najdete v ESHOPU.

5.12.2022 jsme oslavili 27. výročí od založení Školy manažerského rozvoje (1995) a 10. výročí od spuštění 1. běhu koučovacího výcviku INTECO – Integrativní kouč jsme si připomněli 1.12.2022. Výročí jsme oslavili několika setkáními s absolventy v Čajovně u Sýkorova mostu:

 • Co nás baví, co si užíváme?

Baví nás předávat naše znalosti a dovednosti účastníků našich kurzů. Moc si užíváme, když vidíme, jak se rozvíjejí a mění své životy! A jak to víme, že to tak je? Díky zpětné vazbě, např.:

„Zpočátku jsem ke koučinku měla spíše odmítavý postoj.  Připadalo mi to příliš povrchní, nejde se k podstatě problému…postupně jsem se potkávala s lidmi, kteří koučink absolvovali a při diskuzích s nimi jsem měnila názor. Od několika známých jsem dostala tip právě na Inteco.

Výcvik Inteco jsem absolvovala v roce 2022. Ocenila bych především:

 • Profesionální přístup – v tom smyslu, že všechna víkendová školení byla dobře připravená, hodně prakticky zaměřená, takže jsem měli možnost všechno si zkoušet. A praxe se prolínala i s teorií, ke které  jsme dostali spoustu materiálů. Ve výcviku se střídaly 4 lektorky, z nichž každá má jinou zkušenost i přístup. Společné mají to, že svoji práci dělají rády a dobře J
 • Triády – byly povinnou součástí a šlo o nácvik technik ve třech, kdy jsme si měli možnost prakticky zkoušet to, co jsme se naučili.
 • Po skončení každého víkendového setkání bylo ještě 2hodinové online „zopakování“
 • Velký důraz byl kladen na sebereflexi a všímavost.
 • Nechyběly individuální i skupinové supervize, v nichž panovala přátelská atmosféra.
 • Díky systematickému opakování  a supervizím jsme měli možnost dobře se vše naučit J

Pro mě osobně bylo velkým přínosem to, že jsem se naučila hodně nových technik, které integruji do své terapeutické praxe.

Výcvik bych vřele doporučila začínajícím psychologům (naučí se vést rozhovor, klást otevřené otázky, využijí techniky…) i těm, kteří se věnují terapii a mohou do ní vnášet nové prvky i jiný pohled na klienta. A samozřejmě i všem ostatním, kteří se chtějí naučit přistupovat ke klientům profesionálně.“ PhDr. et Mgr. Pavla Šňupárková, akreditovaná psycholožka, psychoterapeutka a lektorka

V rámci individuálních aktivit (koučování, psychologické poradenství) je radost ze změn a posunů klientů obrovská. Moc nás těší vidět, jak jsou si lidé s naší koučovací a terapeutickou podporou schopni zařídit si spokojenost.

Baví nás realizovat osvětovou a preventivní činnosti, kdy naše Sylvie Navarová je zvána jako psycholog do České televize, přispívá do časopisů, publikuje články z oblasti duševního zdraví a kariérového poradenství (FORBES, uLékaře, RAABE,…), vystupuje na konferencích (Psychosomatika, Ericksonovská psychoterapie, Koučink v praxi, Úspěšná žena a další): ROZHOVORY a ČLÁNKY.

 • Nač se těšíme?

Těšíme se na realizaci kurzů se stávajícími akreditacemi a chystáme řadu novinek, např. Respektující komunikace s teenegery nebo Gestalt koučovací přístup v práci s emocemi. Plánujeme otevření 21. běhu koučovacího výcviku INTECO – Integrativní kouč a nově také ve Zlíně.

Hodláme i nadále dělat svou práci profesionálně a zodpovědně. Proto se lektorky Petra Svobodníková a Hana Kaniová dále vzdělávají v oblasti Gestalt koučinku a Sylvie Navarová se bude ucházet o zařazení mezi Supervizory České asociace pro psychoterapii.

V rámci osvětové a preventivní činnosti se těšíme 4.1. v 11:15 hod. na vstup Sylvie Navarové na téma Prokrastinace u dětí v Českém rozhlasu Region. Sylvie také plánuje přijmout nabídku Nakladatelství GRADA a naspat knihu na téma Komunikace s teenegery.

Zúčastníme se na konferencí, na které budeme pozváni, i jiných pro vlastní seberozvoj.

Těšíme se na posuny stávajících klientů a nová inspirativní setkání!

Všem přejeme šťastný rok 2023!!!