Relaxační a rozvojové aktivity jsme včera zahájili v Základní škole Vyhlídka Valašské Meziříčí. Skvělý nápad paní ředitelky a zástupkyně, které ví, že mají pedagogy – vynikající odborníky, ale že je potřeba se rozvíjet i jinak. V koučovacím přístupu k dětem, kladení otevřených otázek, v týmové spolupráci, flexibilitě a adaptabilitě jako důležitých kompetencích pro život a samozřejmě prevenci vyhoření. Účastnil se celý pedagogický sbor.
Pracovali jsem ve 3 „hnízdech“, které moderovaly naše 3 lektorky Sylvie Navarová, Hana Kaniová a Věra Kundratová. Témata „hnízd“ Silné stránky, Hodnoty, Role v týmu a následně workshopy Relaxace pro klid a harmonii, Sebepoznání a Kladení otevřených otázek.
Co si pedagogové z Relaxačního a rozvojového dne odnášeli? Byl to pro ně pozitivní pracovní den naplněný lepším poznáním se navzájem, proniknutím do tématu „jak se správně ptát“, uvědoměním si významu času pro sebe a stmelením kolektivu.
Chcete-li pro svůj tým (školní, firemní,…) také naše „jiné“ rozvojové aktivity, rádi připravíme. Pište na e-mail sylvie.navarova@smrov.cz.
www.smrov.cz
www.cepsys.cz
www.sylvienavarova.cz