Rozdíl: psycholog x psychoterapeut x psychiatr

Psycholog – vystudoval Vysokou školu, obor psychologii, titul Mgr., PhDr. Pracuje s psychologickými prostředky, nejčastěji rozhovor. Nepředepisuje léky.

Psychoterapeut – vystudoval Vysokou školu, obor psychologie či jiný pomáhající obor (lékař, sociální pracovník, zdravotní sestra apod.), absolvoval akreditovaný psychoterapeutický výcvikem určitého směru v rozsahu min. 600 hod., je členem profesní asociace, která dbá na profesionálnost oboru.

Psychiatr – lékař, vystudoval všeobecné lékařství na lékařské fakultě a užívá titul MUDr. Pokračoval v dalším vzdělání specializovaném na psychiatrii. Může předepisovat léky.