Kariérové poradenství a diagnostika

Kariérové poradenství a diagnostika při volbě další profesní cesty

Lidem, kteří hledají nové zaměstnání, přemýšlí o nové kariérní cestě, absolventům škol a žákům zvažujícím volbu budoucí školy nabízíme individuální kariérové poradenství.

 

Kariérové poradenství a diagnostika je pro žáky ZŠ a SŠ, kteří se rozhodují, jakou střední školu či jaké povolání si zvolit. Kariérové poradenství a diagnostika je též vhodná pro studenty VŠ, kteří si nejsou jistí, zda zvolili správnou vysokou školu nebo je pro ně obtížné vybrat si další směřování po skončení studia. Služeb našich kariérových poradců mohou také využít dospělí, kteří jsou na křižovatce a přemýšlí, kudy povede jejich další profesní cesta.

Nabízíme:

  • testování profesní orientace (1-3 testy)
  • rozbor testů, kariérní rozhovor
  • doporučení pro další profesní směřování, výběr další školy, kurzu apod.

Cena: 2000,- Kč, zahrnuje testování on-line, zpracování výsledků do zprávy pro klienta a 30-50 minutovou konzultaci k rozboru výstupů a doporučení.

Další kariérní poradenství, např. při zpracování Osobního portfolia či přípravy na pracovní pohovor jsou možné po domluvě.

Ceník zde.

Objednejte si službu