Kurzy a vzdělávání

Zaměřujeme se na rozvoj profesionálů pracujících s lidmi (psychologové, sociální pracovníci, pedagogové atd.) a pečovatelů z řad širší veřejnosti. Naše kurzy poskytují teoretické a praktické informace z oblasti psychologie, psychoterapie, výchovy dětí, relaxačních technik. Samozřejmostí pro nás je interaktivní, zážitkové a zkušenostní učení.

Možnost objednání všech kurzů pro organizaci (max. 12 osob): cena dohodou

Aktuálně vypsané kurzy na CEPSYS a ŠMR

Stálá nabídka 2 hod. on-line kurzů pro organizaci zde


Kalendář kurzů:

Listopad 2021:

Kariérového poradenství a koučování (80 hod)* – OSTRAVA/on-line od 4. 11. 2021 – 24. 3. 2022

Úvod do kariérového poradenství a koučování *,** – Ostrava/on-line, 4. 11. 2021

Kariérový koučink – Kariérní strom *,** – Ostrava/on-line, 11. 11. 2021

Krizová intervence v praxi I*,** – on-line, 22. 11. 2021 (pokračování 6. 12. 2021)

Autogenní trénink s Veronikou Víchovou *, **, schváleno AKP, ČAA a ČAS – Ostrava, 26. 11. 2021

INTECO – Integrativní kouč (203h)*, Ostrava, zahájení výcviku 29. 11. 2021 OBSAZENO / další běhy jaro 2022 přijímáme přihlášky

Koučink ve výchově a vzdělávání * – Ostrava/on-line od 29. 11. 2021 do 4. 4. 2022 OBSAZENO / další běhy jaro 2022 přijímáme přihlášky


Prosinec 2021:

Krizová intervence v praxi II *,**– on-line, 6. 12. 2021

Koučovací přístup v kariérním poradenství I. a II. * – Ostrava/on-line, 7. 12. 2021 a 14. 12. 2021

Práce s agresivními projevy klienta – on-line, 10. 12. 2021


Leden 2022:

Kariérové poradenství: Osobní portfolio * – Ostrava/on-line, 11. 1. 2022

Krizová intervence v praxi I*,** – on-line, 14. 1. 2022 (pokračování 7.2.2022)

Práce s agresivními projevy klienta – on-line 17. 1. 2022

Metody a techniky práce s rodinou a dětmi s narušenou vztahovou vazbou** – Ostrava, 20. – 21. 1. 2022

Koučování puberťáků *,** – Ostrava/on-line, 25. 1. 2022

Kreativní přístup  a práce s kariérními kartami *,** – Ostrava/on-line, 27. 1. 2022


Únor 2022:

Rozhodování a plánování v koučovacím procesu* – Ostrava/on-line, 8. 2. 2022 a 22. 2. 2022

Stres, vyhoření a jak s nimi zacházet aneb Základní relaxační techniky *,** – Ostrava/on-line,  10. 2. 2022

Krizová intervence v praxi I*,** – on-line, 21.2.2022 (pokračování 7.2.2022)


Březen 2022:

Koučování dětí *,**– Ostrava/on-line, 4. 3. 2022

Krizová intervence v praxi II *,**– on-line, 7.3.2022

Kariérové poradenství: Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev* – Ostrava/on-line, 10. 3. 2022

Kariérové poradenství a koučování (80 hod)* – OSTRAVA/on-line od 29. 3. 2022

Úvod do kariérového poradenství a koučování *,** – Ostrava/on-line, 29. 3. 2022


Duben 2022:

Kariérový koučink – Kariérní strom *,** – Ostrava/on-line, 5. 4. 2021

Jak podnikat s radostí a lehkostí (mentoringový program) – Ostrava/on-line, 6. 4. 2021 – 18. 5. 2021

Krizová intervence v praxi I*,** – on-line, 11. 4. 2022 (pokračování 6.6.2022)


Květen 2022:

Krizová intervence v praxi I*,** – on-line, 16. 5. 2022 (pokračování 6.6.2022)


Červen 2022:

Krizová intervence v praxi II *,**– on-line, 6. 6. 2022


Akreditace MŠMT      ** Akreditace MPSV

Slevy pro studenty!