Supervize

O supervizi

Supervize je pro psychoterapeuty, psychology a sociální pracovníky samozřejmou, potřebnou a vyžadovanou součástí jejich práce. Je zárukou kvality poskytovaných služeb pomáhajícím profesionálem, protože mu pomáhá získat nadhled na svou činnost a roli, kterou v práci s klientem zastává, a rozvíjí jeho dovednosti. Současně je tato služba prevencí syndromu vyhoření. Stále více lidé z jiných profesí pracujících s lidmi (pedagogové, kouči, kariéroví poradci, manažeři) služby supervizora vyhledávají a oceňují.

Čím to? Supervize nabízí reflexi, profesionální nadhled, nové pohledy a podněty pro řešení problémů, prostor zamyslet se a podívat se na danou situaci a problém z jiných úhlů pohledu. Je součástí profesního a osobního rozvoje, dokáže zefektivnit práci a komunikaci s druhými lidmi, pomáhá najít cestu, ocitneme-li se v situaci, kdy nevíme kudy dál, cítíme se vyčerpáni, unaveni, nebo příliš vtaženi do problému klientů či lidí, se kterými pracujeme.

Supervize nabízíme

  • případové – individuální i skupinové,
  • týmové,
  • individuální – prevence vyhoření, vztahové témata apod.,
  • manažerské.

Odbornost a způsob práce našich supervizorů

Naši supervizoři mají za sebou minimálně desetiletou praxi v oboru, 800 hod. psychoterapeutický výcvik včetně jeho supervizní části, min. 200 hod. koučovací výcviky a absolvovaný mají také supervizní výcvik. Při vedení supervizí využíváme systemický a „na řešení“ zaměřený způsobem práce, Ericksonovskou práci s emocemi a hodnotami či Balintovskou skupinu. O našem týmu se dozvíte více zde.

Proto, aby se supervize dařila, je nezbytné dodržovat pravidlo zodpovědnosti supervidovaných za výsledek supervize, supervizor je zodpovědný za řízení procesu (od definice zakázky, přes práci s cílem, hledání možností až po výsledek supervidovaného, který si sám pojmenuje). Na obou stranách je zásadní pravidlo mlčenlivosti.

Reference našich supervizorů

Objednejte si službu