Supervize a mentoring

O supervizi

Supervize je pro psychoterapeuty, psychology a sociální pracovníky samozřejmou, potřebnou a vyžadovanou součástí jejich práce. Je zárukou kvality poskytovaných služeb pomáhajícím profesionálem, protože mu pomáhá získat nadhled na svou činnost a roli, kterou v práci s klientem zastává, a rozvíjí jeho dovednosti. Současně je tato služba prevencí syndromu vyhoření. Stále více lidé z jiných profesí pracujících s lidmi (pedagogové, kouči, kariéroví poradci, manažeři) služby supervizora vyhledávají a oceňují.

Čím to? Supervize nabízí reflexi, profesionální nadhled, nové pohledy a podněty pro řešení problémů, prostor zamyslet se a podívat se na danou situaci a problém z jiných úhlů pohledu. Je součástí profesního a osobního rozvoje, dokáže zefektivnit práci a komunikaci s druhými lidmi, pomáhá najít cestu, ocitneme-li se v situaci, kdy nevíme kudy dál, cítíme se vyčerpáni, unaveni, nebo příliš vtaženi do problému klientů či lidí, se kterými pracujeme.

Supervize nabízíme

  • individuální – rozvojové i případové,
  • skupinové formou councilu – sledujte nabídku zde,
  • týmové,
  • manažerské.

Odbornost a způsob práce našich supervizorů

Supervize vede PhDr. Sylvie Navarová, zapsaná v seznamu supervizorů zde, supervizor ČAP, mentor ČAP, integrativní koučka, psychoterapeutka a systemická supervizorka. Splňuje požadavky: minimálně desetiletou praxi v oboru, 800 hod. psychoterapeutický výcvik včetně jeho supervizní části, min. 500 hod. koučovací a supervizní výcvik. Při vedení supervizí využívá systemický a „na řešení“ zaměřený způsobem práce, Ericksonovskou práci s emocemi a hodnotami či Balintovskou skupinu. O supervizorce více zde.

 

Proto, aby se supervize dařila, je nezbytné dodržovat pravidlo zodpovědnosti supervidovaných za výsledek supervize, supervizor je zodpovědný za řízení procesu (od definice zakázky, přes práci s cílem, hledání možností až po výsledek supervidovaného, který si sám pojmenuje). Na obou stranách je zásadní pravidlo mlčenlivosti.

Reference našich supervizorů

Cena supervize

Cena skupinové supervize: 3000,- Kč  Kč/sezení (50 min.) u nás či on-line nebo + čas na cestě + cestovné

Cena individuální supervize: 2000,- Kč  Kč/sezení (50 min.) u nás či on-line

Zvýhodněná cena: 1500,- Kč/hod. pro absolventy INTECO, KPK, KVK a pro účastníky psychoterapeutických a supervizních výcviků, např. HERMÉS Group MUDr. Františka Matušky apod.

Objednejte si službu