Termín od: 22. 11. 2024
Termín do: 17. 10. 2025
Čas: 9:30 – 17:30 (9:00 - 17:00)
Místo: Ostrava/ Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 65900 Kč
Zvýhodněná cena: 62900 Kč

Pro studenty-samoplátce (do poznámky v přihlášce uveďte školu - platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing.)

Akreditace: MŠMT dle standardů a etiky AIK, EMCC a ICF – rekvalifikační kurz na pozici Kouč č.j. MSMT-13574/2021-2

203 hod. Integrace 4 koučovacích stylů: Výkonový koučink s jasnou strukturu, Systemický koučink a jeho podrobné popisy vnitřních zdrojů, Koučování inspirované M. H. Ericksonem a NLP se zaměřením na hodnoty, Všímavý koučink vede ke všímavosti k prožitkům a emocím.

Cíle

Účastníci získají v průběhu 203 hodinového koučovacího kurzu INTECO – Integrativní kouč dovednosti v koučování pro profesionální provázení klienta k naplnění jeho cílů a to jeho vlastním způsobem. Účastníci kurzu se naučí koučovací techniky a postupy vycházející ze 4 koučovacích směrů a integrují koučink do vlastního stylu práce.

Učíme a využíváme potenciál 4 koučovacích stylů:

 • Výkonový – manažerský koučink dává jasnou strukturu a dbá na konkrétnost akčních kroků.
 • Silnou stránkou Systemického koučinku jsou podrobné popisy vnitřních zdrojů, chování v preferované budoucnosti a změn v systémech.
 • Koučování inspirované M. H. Ericksonem a NLP nabízí prostor pro práci s hodnotami, identitou a smyslem života.
 • Všímavý koučink využívá všímavosti k emocím a prožitkům k vhledu do životních souvislostí.

Součástí výcviku je 27 hodin supervizí pro profesionalizaci koučovací práce a závěrečné zkoušky – pro úspěšné zakončeno certifikátem MŠMT pro pracovní činnost Kouč.

 

Obsah kurzu

Podrobné informace o výcvikovém kurzu zde.

Cílová skupina

 • manažerům, vedoucím pracovníkům, majitelům firem, OSVČ
 • HR manažerům, manažerům vzdělávání
 • psychologům, psychoterapeutům
 • sociálním pracovníkům
 • pedagogům
 • vedoucím pracovníkům
 • andragogům a lektorům dalšího vzdělávání
 • a studentům výše uvedených oborů
 • kariérovým poradcům
 • poradcům pro osobní rozvoj
 • zájemcům o osobní rozvoj
 • koučům se zájmem o rozšíření repertoáru koučovacích technik a přístupů

Reference

„Doporučuji všem, kteří o kurzu Integrativní kouč uvažují. Informace, metody, techniky, pracovní nástroje, vztahy a zážitky z kurzu jsou nesmírně obohacující nejen pro práci lidí, kteří pracují s lidmi, ale i pro absolventy samotné. Moji profesní oblast rozhodně obohatily získané metody a techniky, které lze využít jak při „čistém“ koučinku, tak při práci s klientem, kde lze využívat pouze koučujícího přístupu. Jinými slovy – kurz mi přinesl rozvoj kompetencí a možností při práci s klientem, ale posílil i moji sebedůvěru. Každý účastník kurzu získává, ale i něco víc, než rozvoj vlastních kompetencí, a to je uvědomění si sebe sama jako „budoucího kouče“, ale i sebe sama coby klienta. Modelové situace, které tvoří stěžejní část výcviku, dávají zážitek hlubšího poznání sebe sama a podněcují práci na sobě. Možnosti osobního rozvoje a efektivity koučování si každý uvědomí a docení již během kurzu, který je velmi cennou sebezkušeností. Principy, metody jsou vysvětleny, lektory předvedeny a absolventy procvičovány za podpory lektorů. Všechna setkání, včetně supervizních, probíhala v příjemné, klidné a pozitivní atmosféře, zaměřené na rozvoj získávaných dovedností kouče, ale i sebereflexi. Lektorkám děkuji za tuto zkušenost a přeji úspěšnou realizaci dalších běhů kurzu Integrativní koučink.“ Mgr. Helena Vrzalová, psycholog