Termín: 1. 11. 2024
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Zlevněná cena pro studenty - samoplátce 2 500 Kč (do poznámky uveďte student a školu). Zlevněná cena platí pro první řádné studium SŠ, VŠ max do věku 26 let. Slevu je možné uplatnit po odeslání elektronického výpisu potvrzení o studiu.

Zlevněná cena 2 500 Kč pro účastníky výcvikového kurzu "INTECO - integrativní kouč" (do poznámky uveďte účastník INTECA).

Sleva pro samoplátce na každý třetí absolvovaný kurz za obdobní daného školního roku (září - červen) a to ve výši 500 Kč na třetí absolvovaný kurz (do poznámky uveďte třetí kurz).

Akreditace: MPSV A2021/1395-SP/PC/PP/VP (prezenční i webinář)
8 vyuč. hodin

Základní principy práce s agresivními projevy u dětí a dospělých a zároveň vlastními negativními pocity vyvolanými těmito agresivními projevy.

Cíle

Během kurzu se účastníci seznámí s problematikou agresivního chování nejen v teoretické rovině, ale zejména tak, aby po jeho absolvování uměli rozpoznat již počínající známky narůstající agrese a získali základní praktické dovednosti využitelné pro prevenci agresivního chování. Naučí se také adekvátně reagovat na akutní agresivní chování klienta tak, aby je dokázali eliminovat či minimalizovat.

Obsah kurzu

  • agresivita, její původ a význam v lidském chování
  • možné spouštěče agresivního chování, fáze a druhy agresivního chování vč. vhodných postojů a intervencí vedoucích k stabilizaci situace.
  • práce  s kazuistikami a vlastními zkušenostmi
  • modelové situace
  • práce se sebou, s vlastními negativními pocity, které může agresivní chování klientů vyvolat a nácvik krátkých psychohygienických cvičení.

Cílová skupina

Kurz je určen pro všechny, kteří se dostávají do kontaktu s lidmi v náročných životních situacích a mohou se tak setkat s jednou z reakcí na takovéto situace –  agresí. Poznatky z kurzu a praktické nácviky využijí : lékaři, zdravotní sestry, pedagogičtí pracovníci, psychologové, sociální pracovníci, pracovníci v přímé obslužné péči, osobní asistenti apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost. 

 

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v rámci České republiky (příp. i Slovenské republiky) – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba. Možnost objednat i on-line kurz.

Chcete se přihlásit na kurz?