Termín: 18. 10. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro zaměstnance registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (do poznámky vložte odkaz na zápis vaší organizace v registru https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
a pro studenty-samoplátce, do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing. (limit 26 let)

Akreditace: 8 vyuč. hodin

Cílová skupina

Tento jednodenní zážitkový seminář je určený pro psychology pracující s dětmi a rodinou, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, pedagogy MŠ a ZŠ, sociální pracovníky a rovněž pro studenty těchto oborů. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba.

Cíl kurzu

Účastníci si z kurzu odnesou:

  • seznámí se se základními principy a zásadami respektující komunikace s dětmi
  • praktické ukázky nerespektující a respektující komunikace s dětmi
  • jaké jsou výhody a důvody pro používání respektující komunikace s dětmi
  • jaké jsou techniky aktivního naslouchání
  • seznámí se s překážkami respektující komunikace a návrhy a tipy, jak se těmto překážkám vyhnout a úspěšně se s nimi vypořádat
  • praktický nácvik respektující komunikace s dětmi na konkrétních příkladech a v konkrétních situacích
  • k čemu jsou nám dobré emoce, jak vyjadřovat vlastní emoce a potřeby neobviňujícím způsobem, práce s vlastní emocí
  • co je a co není empatie – ukázky a cvičení, co přináší empatie do života, emoční inteligence
  • praktický nácvik respektující komunikace s dětmi na konkrétních příkladech a v konkrétních situacích
  • jak podpoří respektující komunikace wellbeing u dětí v sociální a emocionální oblasti

Obsah kurzu

Kurz je určen všem, kteří si chtějí osvojit respektující přístup ve vztazích i při výchově dětí. Získají klíčové dovednosti k navazování a posilování vztahů s dětmi s jasně stanovenými hranicemi ihned použitelné v praxi. Uvědomí si, co je podstatou respektující, nenásilné komunikace s dětmi a jak funguje proces respektující komunikace (pozorování bez hodnocení, vyjádření toho, co cítíme – jaké máme pocity, potřeby a prosba). Kdy a v jakých situacích uplatní respektující komunikaci s dětmi a zjistí tipy pro efektivnější komunikaci s dětmi.  Jak pracovat s emocemi a emoční inteligencí. Vše bude doplněno o praktické ukázky a nácvik respektující komunikace.

 

Dále si z kurzu odnesou uvědomění si, že respektující komunikace s dětmi klade důraz na vzájemný respekt, porozumění, uznání důstojnosti a sebehodnoty dítěte. Vytváří prostředí, ve kterém se děti cítí vyslyšeny, uznány a respektovány. A tím posilujeme jejich sebedůvěru, komunikační dovednosti a emocionální a sociální rozvoj.

Chcete se přihlásit na kurz?