Termín: Možnost registrace. Termín brzy zveřejníme.
Čas: 9:00–16:00
Místo: On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Zlevněná cena pro studenty - samoplátce 2 500 Kč (do poznámky uveďte student a školu). Zlevněná cena platí pro první řádné studium SŠ, VŠ max do věku 26 let. Slevu je možné uplatnit po odeslání elektronického výpisu potvrzení o studiu.

Zlevněná cena 2 500 Kč pro účastníky výcvikového kurzu "INTECO - integrativní kouč" (do poznámky uveďte účastník INTECA).

Sleva pro samoplátce na každý třetí absolvovaný kurz za obdobní daného školního roku (září - červen) a to ve výši 500 Kč na třetí absolvovaný kurz (do poznámky uveďte třetí kurz).

Akreditace: MPSV č.j. A2023/1034-SP/PC/PP, 8 vyuč. hodin

Kurz určen těm, kdo pracují s dětmi (dětmi ve věku 3 do 11 let). Práce s emocemi. Respektující komunikace a wellbeing. Posílení sebevědomí dětí, jejich komunikačních dovedností a sociálního rozvoje.

Cíle

Účastníci si z kurzu odnesou:

 • seznámí se se základními principy a zásadami respektující komunikace s dětmi
 • praktické ukázky nerespektující a respektující komunikace s dětmi
 • jak vyjadřovat vlastní emoce a potřeby neobviňujícím způsobem, práce s vlastní emocí
 • techniky aktivního naslouchání
 • praktický nácvik vyjadřování empatie a vyjadřování vlastních pocitů a potřeb ve dvojicích a triádách
 • sdílení zkušeností s respektující komunikací, vzájemnou inspiraci a vzájemné obohacení a to vše v atmosféře bezpečí a důvěry
 • význam wellbeingu pro harmonický rozvoj dětí
 • seznámí se s klíčovými oblastmi wellbeingu a jak se navzájem jednotlivé oblasti ovlivňují
 • jak souvisí wellbeing a Maslowova pyramida potřeb
 • aktivity pro podporu wellbeingu u dětí, Balanční kruh života
 • co můžeme dělat, když nezvládáme některou z oblastí wellbeingu

Obsah kurzu

Kurz je určen všem, kteří si chtějí osvojit respektující přístup ve vztazích i při výchově dětí. Získají klíčové dovednosti k navazování a posilování vztahů s dětmi s jasně stanovenými hranicemi ihned použitelné v praxi. Uvědomí si, co je podstatou respektující, nenásilné komunikace s dětmi a jak funguje proces respektující komunikace 4P (pozorování bez hodnocení, vyjádření toho, co cítíme – jaké máme pocity, potřeby a prosba). Kdy a v jakých situacích uplatní respektující komunikaci s dětmi. Jak pracovat s emocemi a emoční inteligencí. Vše bude doplněno o praktické ukázky a nácvik respektující komunikace.
Dále si z kurzu odnesou uvědomění si, že respektující komunikace s dětmi klade důraz na vzájemný respekt, porozumění, uznání důstojnosti a sebehodnoty dítěte. Vytváří prostředí, ve kterém se děti cítí vyslyšeny, uznány a respektovány. Zjistí, co jim může přinášet pocit wellbeingu, životní pohody, díky které se dokáží adekvátně vyrovnat se stresem, rozvíjet naplno svůj potenciál a celkově se mít dobře.

Cílová skupina

Tento jednodenní zážitkový seminář je určený pro psychology pracující s dětmi a rodinou, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, pedagogy MŠ a ZŠ, sociální pracovníky a rovněž pro studenty těchto oborů. Zároveň je kurz přínosný i pro rodiče malých dětí a širokou veřejnost.

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v rámci České republiky (příp. i Slovenské republiky) – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba. Možnost objednat i on-line kurz.

Chcete se přihlásit na kurz?