Termín: 25. 4. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava/ Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro zaměstnance registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (do poznámky vložte odkaz na zápis vaší organizace v registru https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb)
a pro studenty-samoplátce, do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing. (limit do 26 let)

Akreditace: MPSV - A2023/0250-SP/PC/PP
MŠMT - v akreditačním řízení
8 vyuč.hodin

Cílová skupina

Tento jednodenní zážitkový seminář je určený pro sociální pracovníky, psychology, pedagogické pracovníky, pracovníky PPP, pracovníky ve zdravotnictví, všem kteří pracují s teenagery a jejich rodinou. Zároveň je přínosný i pro studenty psychologických, pedagogických a sociálních oborů a širokou veřejnost.

 

Cíl kurzu

Cílem semináře je teoreticky a především prakticky seznámit s přínosy a specifiky aktivního naslouchání a respektující a efektivní komunikace s teenagery a to především formou interaktivních cvičení a tréninků.

V úvodu si účastníci připomenou a shrnou poznatky vývojové psychologie a seznámí se se základními specifiky práce s dětmi staršího školního věku a adolescenty. Dále se účastníci seznámí s metodou aktivního naslouchání a jejími technikami (Parafrázování, Objasňování, Shrnutí, Povzbuzování, Zrcadlení, Uznání), zásadami a přínosy. Seznámí se s principy efektivní nenásilné respektující komunikace, které vedou k úspěšnému rozhovoru (Pozorování, Pocity, Potřeby, Prosba).

Účastníci si formou interaktivních cvičení techniky prakticky vyzkouší a naučí se je aplikovat na zvolené situace ze své praxe.

Obsah kurzu

Obsahem semináře je seznámení účastníků s teoretickými a praktickými informacemi k tématu aktivního naslouchání a respektující komunikace při práci s teenagery. Všechny techniky jsou prezentovány prožitkovou formou a jsou nacvičovány ve dvojicích/skupinkách, aby podpořily kompetenci účastníků. Účastníci si formou interaktivních cvičení techniky prakticky vyzkouší a tak si osvojí praktické dovednosti.

  • Co je důležité při komunikaci s teenagery
  • Aktivní naslouchání – co je, co není, techniky (Parafrázování, Objasňování, Shrnutí, Povzbuzování, Zrcadlení, Uznání), přínosy
  • Respektující komunikace – co je, co není, úspěšný/neúspěšný rozhovor, principy (Pozorování, Pocity, Potřeby, Prosba), přínosy

Možnost objednání semináře pro pedagogický sbor (max. 12 osob): cena dohodou v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně.

Pro děti „pubertálního“ věku doporučujeme kurz Koučování teenagerů.

Chcete se přihlásit na kurz?