Termín: 10. 11. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro zaměstnance registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (do poznámky vložte odkaz na zápis vaší organizace v registru https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
a pro studenty-samoplátce, do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing. (limit 26 let)

Akreditace: MPSV A2022/0202-SP/PC/PP
MŠMT DVPP MSMT- 762/2022-4-155 (speciální pedagogové a školní psychologové)
8 vyuč. hodin

Cílová skupina

Kurz je určen primárně pro absolventy kurzu Krizová intervence 1 u nás, či u jiného vzdělavatele v minimálním rozsahu 8 hodin. Je vhodný pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, pedagogy, pracovníky nízkoprahových zařízení, ale i rodiče a laickou veřejnost se zájmem o tato témata.

 

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba.

 

Cíl kurzu

Během kurzu se účastníci seznámí s problematikou fenoménům sebepoškozování a sebevražedné chování u dětí a adolescentů nejen v teoretické rovině, ale zejména tak, aby po jeho absolvování uměli citlivě zmapovat možné ohrožení zdraví a života a posílili své kompetence pro práci s emocemi v hovoru na tato náročná témata. Získají přehled užitečných postojů usnadňujících komunikaci, přehled vhodných intervencí a přehled účinných a ověřených způsobů pomoci – od úlevových metod po směrování na odbornou pomoc.

Obsah kurzu

  • teoretické ukotvení fenoménu sebepoškozování, práce s modelovým hovorem, vhodné a nevhodné intervence v hovoru, vhodné a nevhodné strategie a užitečné postoje
  • teoretické ukotvení fenoménu suidida, práce s modelovým hovorem, vhodné a nevhodné intervence, vhodné a nevhodné strategie a užitečné postoje
  • přehled možností návazné péče od úlevových metod po směrování na odbornou pomoc
  • péče o sebe

Vše včetně praktických nácviků vedoucích k ukotvení komunikačních dovedností v této tématice.

Chcete se přihlásit na kurz?