Termín: 22. 6. 2024
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Zlevněná cena pro studenty - samoplátce 2 500 Kč (do poznámky uveďte student a školu). Zlevněná cena platí pro první řádné studium SŠ, VŠ max do věku 26 let. Slevu je možné uplatnit po odeslání elektronického výpisu potvrzení o studiu.

Zlevněná cena 2 500 Kč pro účastníky výcvikového kurzu "INTECO - integrativní kouč" (do poznámky uveďte účastník INTECA).

Sleva pro samoplátce na každý třetí absolvovaný kurz za obdobní daného školního roku (září - červen) a to ve výši 500 Kč na třetí absolvovaný kurz (do poznámky uveďte třetí kurz).

Akreditace: MPSV A2022/0202-SP/PC/PP (prezenční i webinář)
MŠMT DVPP MSMT- 762/2022-4-155 (speciální pedagogové a školní psychologové, webinář)
8 vyuč. hodin

Sebepoškozování a sebevražedné chování u dětí a adolescentů jsou fenomény s narůstající tendencí. na kurzu se seznámíte s postoji, které mohou ulehčit práci s touto tématikou.

Cíle

Během kurzu se účastníci seznámí s problematikou fenoménům sebepoškozování a sebevražedné chování u dětí a adolescentů nejen v teoretické rovině, ale zejména tak, aby po jeho absolvování uměli citlivě zmapovat možné ohrožení zdraví a života a posílili své kompetence pro práci s emocemi v hovoru na tato náročná témata. Získají přehled užitečných postojů usnadňujících komunikaci, přehled vhodných intervencí a přehled účinných a ověřených způsobů pomoci – od úlevových metod po směrování na odbornou pomoc.

Obsah kurzu

Sebepoškozování a sebevražedné chování u dětí a adolescentů jsou fenomény s narůstající tendencí. Kromě potřebných teoretických znalostí potřebných pro pochopení tématu nabízí kurz účinné způsoby pomoci (postoje, které mohou účastníkům ulehčit práci s touto tématikou, metody vedoucím ke zlepšení komunikačních dovednosti, jasné vymezení vhodných a nevhodných strategií, účinné a ověřené způsoby pomoci – od úlevových metod po směrování na odbornou pomoc). Forma semináře – krátké teoretické vstupy, více modelových situací a nácviků:

  • fenomén sebepoškozování, práce s modelovým hovorem, vhodné a nevhodné intervence v hovoru, vhodné a nevhodné strategie a užitečné postoje
  • fenomén suicida, práce s modelovým hovorem, vhodné a nevhodné intervence, vhodné a nevhodné strategie a užitečné postoje
  • přehled možností návazné péče od úlevových metod po směrování na odbornou pomoc
  • péče o sebe

Vše včetně praktických nácviků vedoucích k ukotvení komunikačních dovedností v této tématice.

Cílová skupina

Kurz je vhodný pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, pedagogy, pracovníky nízkoprahových zařízení, ale i rodiče a laickou veřejnost se zájmem o tato témata.

 

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v rámci České republiky (příp. i Slovenské republiky) – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba. Možnost objednat i on-line kurz.

 

Chcete se přihlásit na kurz?